آشنایی با دیزنی لند شانگهای چین

۲۶ مرداد ۱۳۹۵

۱۷

این شهربازی ششمین مقصد اقامتگاهی دیزنی در دنیا است. ساخت و ساز این مجموعه در سال 2011 در منطقه جدید پودونگ آغاز شد.

آشنایی با دیزنی لند شانگهای چین

دیزنی لند شانگ های نسخه ای چینی از این شهربازی رویایی است. این شهربازی با فروشگاه ها، نمایش های دیدنی و بازی های جالب خود در شانگهای فعالیت می کند. قیمت بلیت های عادی 56 دلار بوده و در روز های آخر هفته افزایش خواهد داشت.

تصاویری از دیزنی لند شانگ های
تصاویری از دیزنی لند شانگ های
تصاویری از دیزنی لند شانگ های
تصاویری از دیزنی لند شانگ های
تصاویری از دیزنی لند شانگ های
تصاویری از دیزنی لند شانگ های
تصاویری از دیزنی لند شانگ های
تصاویری از دیزنی لند شانگ های
تصاویری از دیزنی لند شانگ های
تصاویری از دیزنی لند شانگ های
تصاویری از دیزنی لند شانگ های
تصاویری از دیزنی لند شانگ های
تصاویری از دیزنی لند شانگ های
تصاویری از دیزنی لند شانگ های
تصاویری از دیزنی لند شانگ های
تصاویری از دیزنی لند شانگ های
تصاویری از دیزنی لند شانگ های
تصاویری از دیزنی لند شانگ های

منبع: وب‌سایت 118 سفر