ناخوشی صبحگاهی زنان باردار نشانه چیست؟

۰۸ مهر ۱۳۹۵

۹

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که ناخوشی و یا ویار صبحگاهی در دوران بارداری به رغم ناراحتی هایی که ایجاد می کند، خطر سقط جنین را کاهش می دهد.

ناخوشی صبحگاهی زنان باردار نشانه چیست؟

  ویار صبحگاهی در اوایل دوران بارداری به اندازه زیادی شایع است و به آن بیماری صبحگاهی نیز گفته می شود زیرا بیشتر در ساعات اولیه صبح بروز می کند و به تدریج در طول روز بهبود می یابد.

به گزارش پایگاه اینترنتی ساینس الرت، محققان موسسه ملی بهداشت آمریکا در یک مطالعه جدید دریافتند که تهوع و استفراغ در دوران بارداری با کاهش خطر سقط جنین ارتباط دارد.

استفانی هینکل متخصص همه گیر شناسی از موسسه ملی بهداشت آمریکا می گوید: اعتقاد بر این است که تهوع نشان دهنده بارداری سالم است اما تا کنون شواهد متقن چندانی برای تایید این باور وجود نداشت.

وی افزود: اما مطالعه جدید با ارزیابی علائم ویار صبحگاهی از هفته های اول بارداری، بلافاصله بعد از لقاح، تایید می کند که یک ارتباط محافظتی میان تهوع و استفراغ و کاهش خطر سقط جنین وجود دارد.

به گفته هینکل، گرچه پیش از این هم ارتباط میان بیماری صبحگاهی و میزان سقط جنین بررسی شده بود، اما این اولین مطالعه ای است که به بررسی مشروح علائم تهوع و استفراغ در هفته های اول بارداری که 80 درصد زنان به آن مبتلا می شوند، پرداخته است.

محققان در این مطالعه متوجه شدند، احتمال سقط جنین در زنانی که در هفته هشتم بارداری تهوع را تجربه کرده بودند، 50 درصد کمتر از زنانی بود که چنین تجربه ای را نداشتند.

همچنین احتمال سقط جنین در زنانی که تا هفته هشتم بارداری تهوع و استفراغ را تجربه کرده بودند، 75 درصد کمتر از زنانی بود که هر دو علامت را نداشتند.

منبع: ایرنا