ست کردن لباس و کیف و کفش به رنگ سال

۱۱ تیر ۱۳۹۵

۱۳۷

در این بخش تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016 را آماده کرده ایم.

ست کردن لباس و کیف و کفش به رنگ سال

  از سال 1990 میلادی تا کنون، موسسه “پنتون” رنگ مخصوص سال را انتخاب کرده است، آنها با این کار خود باعث می شوند مشتری ها در دوازده ماه آینده، رنگ خاصی برای پوشش ها یا خریدهای مرتبط شان داشته باشند.  

تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016
تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016
تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016
تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016
تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016
تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016
تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016
تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016

منبع: ایران ناز