ایده های جالب برای خوارکی های آلبالویی

۰۴ مرداد ۱۳۹۵

۳۰

چه ایده هایی برای آلبالو خوردن خلاقانه دارید؟ یه عالمه ایده برای اینکار هست و ما هم چند تاش رو براتون میذاریم.

ایده های جالب برای خوارکی های آلبالویی

غیر از عکس هایی که این مجموعه داره، بهتون پیشنهاد میکنیم که چای آلبالو هم درست کنید

ایده 1:     بستنی آلبالویی  درست کنید.

خوارکی های هیجان انگیز آلبالویی

ایده 2:   خوارکی های هیجان انگیز آلبالویی درست کنید.

خوارکی های هیجان انگیز آلبالویی
خوارکی های هیجان انگیز آلبالویی

ایده 3 :   شکلات آب شده و آلبالو خیلی خووبه

خوارکی های هیجان انگیز آلبالویی
خوارکی های هیجان انگیز آلبالویی

ایده 4:   از آلبالو برای خوشگلسازی خوراکی های دیگه استفاده کنید.

خوارکی های هیجان انگیز آلبالویی
خوارکی های هیجان انگیز آلبالویی
خوارکی های هیجان انگیز آلبالویی
خوارکی های هیجان انگیز آلبالویی

منبع: رنگی رنگی