ایده برای ساخت مارکر صفحات کتاب

۱۲ مهر ۱۳۹۵

۱۰

با مراحل ساخت مارکر کاغذی آشنا شوید

ایده برای ساخت مارکر صفحات کتاب

مدل های کاغذ مارکری با اوریگامی ساختیم تا صفحات کتاب را با آن علامت بزنیم

روش اول:

نحوه درست کردن مارکر صفحات کتاب

نحوه درست کردن مارکر صفحات کتاب

روش دوم:

نحوه درست کردن مارکر صفحات کتاب
نحوه درست کردن مارکر صفحات کتاب

منبع: افتاب