جذاب ترین مدهای خیابانی هفته مد ایتالیا

۰۲ تیر ۱۳۹۵

۳۰

«Pitti Uomo» بار دیگر در هفته ای که گذشت، در ایتالیا برگزار شد. این شو که دو بار در سال برپا می شود، این بار کلکسیون لباس های مردانه خود را در معرض نمایش قرار داد.

جذاب ترین مدهای خیابانی هفته مد ایتالیا

طراحان این مجموعه بیشتر تمرکز خود را بر مد خیابانی گذاشته اند تا لباس های خیلی رسمی و مجلل. در اینجا نمونه هایی از آنها را برایتان آورده ایم.

هفته مد ایتالیا, مراسمPitti Uomo
تیپ ها در هفته مد ایتالیا, تیپ آقایان در هفته مد ایتالیا
مدهای خیابانی در هفته مد ایتالیا, جذاب ترین مدهای خیابانی هفته مد ایتالیا
شو مردانه Pitti Uomo, طراحی لباس مردانه در هفته مد ایتالیا
تیپ آقایان در هفته مد ایتالیا, تصاویر هفته مد ایتالیا
مراسمPitti Uomo, تیپ ها در هفته مد ایتالیا
تصاویر هفته مد ایتالیا, شو مردانه Pitti Uomo
طراحی لباس مردانه در هفته مد ایتالیا, مدهای خیابانی در هفته مد ایتالیا
مدهای خیابانی در هفته مد ایتالیا, مراسمPitti Uomo
جذاب ترین مدهای خیابانی هفته مد ایتالیا, هفته مد ایتالیا
هفته مد ایتالیا, مراسمPitti Uomo
تیپ ها در هفته مد ایتالیا, تیپ آقایان در هفته مد ایتالیا
مدهای خیابانی در هفته مد ایتالیا, جذاب ترین مدهای خیابانی هفته مد ایتالیا
شو مردانه Pitti Uomo, طراحی لباس مردانه در هفته مد ایتالیا
تیپ آقایان در هفته مد ایتالیا, تصاویر هفته مد ایتالیا
مراسمPitti Uomo, تیپ ها در هفته مد ایتالیا
تصاویر هفته مد ایتالیا, شو مردانه Pitti Uomo
طراحی لباس مردانه در هفته مد ایتالیا, مدهای خیابانی در هفته مد ایتالیا
مدهای خیابانی در هفته مد ایتالیا, مراسمPitti Uomo
جذاب ترین مدهای خیابانی هفته مد ایتالیا, هفته مد ایتالیا
هفته مد ایتالیا, مراسمPitti Uomo
تیپ ها در هفته مد ایتالیا, تیپ آقایان در هفته مد ایتالیا

منبع: بیتوته