روشی ساده برای راحت بلند شدن از خواب!

۱۱ فروردین ۱۳۹۵

۴۶

اگر صبح ها به سختگی از خواب بلند می شوید می توانید روش زیر را امتحان کنید تا شاید بتوانید با انرژی کافی از خواب بلند شوید.

روشی ساده برای راحت بلند شدن از خواب!

بلند شدن از خواب در کنار احساس موفقیت

برخاستن از خواب همیشه سخت است. ولی حالا یکی از محققین دانشگاه هاروارد ادعا می کند با رعایت یک مورد می توان این شکنجه صبحگاهی را به یک عادت دلنشین تبدیل کرد.

پیش از آنکه حتی پای خود را از تخت پایین بگذارید به بدن خود تا حد ممکن کشش دهید.

خانم امی کادی amy cuddy یک از محققین روانشناس در دانشگاه هاروارد و یکی از نویسندگان کتاب 'حضور: برجسته ترین بخش وجودتان را به چالشی بزرگ دعوت کنید' است. این کتاب به ارتباط ظریف بین وضعیت قرارگیری بدن ما با افکار و احساساتمان اختصاص دارد.

او اینگونه نتیجه گیری کرده است که بطور معمول، ما تصور می کنیم که رفتار ما ناشی از احساسات ما هستند ، مثلا وقتی حسی توام با اعتماد به نفس داریم با قامتی راست تر می ایستیم. در تحقیقات وی اینطور نتیجه گرفته شده است که این روند از سوی دیگر هم صحت دارد، یعنی با راست ایستادن یا کشش صبحگاهی بدن حسی از اعتماد به نفس در ما شکل می گیرد.

او در این خصوص اینگونه توضیح می دهد که خرد می تواند بخشی از عادات روزمره ما شود و ساعات اولیه صبح، به خصوص برای ایجاد حس قدرت و توانایی ارزشمند هستند.

کادی اظهار می کند افرادی که با کشش کامل بدن در صبح از خواب برمی خیزند افراد بسیار شادتری هستند. و برعکس افرادی که صبح با همان حالتی که خواب بوده اند از تخت برمی خیزند، افرادی هستند که موقعیت های کمتری برای شادمانی پیدا می کنند.

حدود 40 درصد افراد در هنگام خواب پوزیشنی جنین مانند دارند. این حالت می تواند اعتماد به نفس آنها را در طول روز کاهش دهد. حالا تصور کنید این حالت در طی هفته ها ، ماه ها و سال ها تکرار شود. نتیجه می تواند فاجعه بار باشد.

بر اساس تحقیقات کادی، پرهیز از این وضعیت با کشش کامل صبحگاهی بدن به راحتی امکان پذیر است و می تواند شما را به موفقیت نزدیک تر کند.

منبع: techshot.ir