تزیینات آشپزخانه با کاشی شکسته

۲۸ مرداد ۱۳۹۵

۴۰

تزئین دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته را به صورت تصویری آموزش ببینید

تزیینات آشپزخانه با کاشی شکسته

برای انجام بعضی کارها و ایجاد تغییرات ساده لازم نیست حتما" در آن کار متخصص باشید! یک نمونه ساده برای اثبات این ادعا را در این آموزش ببینید.

آموزش تزئین دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

انجام تکنیک کاشی شکسته روی دیوار نیاز به زیر سازی زیادی ندارد، همین قدر که کمی چاله چوله ها پر بشوند و سطح کار عاری از تکه کاشی های قبلی شود کافی است!

آموزش تزئین دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

از کاغذ مومی یا تور شماره دوزی قطعاتی به اندازه 50 سانت در بلندی کار ببرید و تکه های کاشی را با طراحی دلخواه روی آن بچسبانید.

آموزش تزئین دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

تمام قطعات را به همین صورت آماده کنید. همانطور که می بینید این تکه های پازلی خیلی مرتب نیستند!

آموزش تزئین دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

روی دیوار را با ماله ملات بکشید

آموزش تزئین دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

تکه را کنار هم و قسمت به قسمت روی دیوار ملات دار بچسبانید. بگذارید 24 ساعت بماند تا کاملا" خشک شود.

آموزش تزئین دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

بعد از 24 ساعت روی کار را ملات مفصلی بکشید. (در این کار برای هماهنگی و زیبائی بیشتر به ملات پودر رنگ قهوه ای زده شده)

آموزش تزئین دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

15 دقیقه ملات را بگذارید تا کمی خشک شود

آموزش تزئین دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

با یک تکه اسفنج یا پارچه مرطوب روی کار را پاک کنید

آموزش تزئین دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

این هم حاصل کار! پریزها و کلیدهای برق را هم به آقایان بسپارید تا نصب کنند

آموزش تزئین دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

منبع: آفتاب