انواع مدلهای بسیار زیبای ژله تزریقی

۲۱ تیر ۱۳۹۵

۱۱۳

ژله یا لرزانک، آب میوه پخته شده در شکر حاوی ژلاتین که در هوای سرد منعقد می‌شود. در حال حاضر ژله بیشتر به صورت پودر ژله یافت می شود که باید آن را با آب سرد و گرم مخلوط و در یخچال منعقد کرد.

انواع مدلهای بسیار زیبای ژله تزریقی

به دلیل این که در این ماده از ژلاتین استفاده میشود، گیاه خواران از خوردن آن پرهیز می کنند زیرا این ماده از کلاژن پوست و استخوان جانوران تهیه میشود. به دلیل استفاده از مواد مختلف دارای طعم‌های مختلف مانند پرتقالی، آلبالویی و... می‌باشد.

تزیین انواع ژله تزریقی گلدار
تزیین انواع ژله تزریقی گلدار
تزیین انواع ژله تزریقی گلدار
تزیین انواع ژله تزریقی گلدار
تزیین انواع ژله تزریقی گلدار
تزیین انواع ژله تزریقی گلدار
تزیین انواع ژله تزریقی گلدار
تزیین انواع ژله تزریقی گلدار
تزیین انواع ژله تزریقی گلدار
تزیین انواع ژله تزریقی گلدار
تزیین انواع ژله تزریقی گلدار
تزیین انواع ژله تزریقی گلدار
تزیین انواع ژله تزریقی گلدار

منبع: ایران بانو