شنبه رویایی چه زمانی خواهد آمد؟

۰۲ خرداد ۱۳۹۵

۵۳

اگر قرار نیست از امروز برای رسیدن به اهدافت تلاش کنی، پس دقیقا کی شروع میکنی؟

شنبه رویایی چه زمانی خواهد آمد؟

فردا، پس فردا، شنبه هفته آینده

هیچ یک از این روزها را نخواهید دید

روز ها می آیند و می روند و شما همچنان منتظر  شنبه رویایی  خودتان خواهید ماند

شنبه رویایی    شما ساخته ی ماه ها تلاش است نه یک روز، شما باید تصمیم بگیرید آیا حاضرید برای ساختن شنبه رویایی تان، زحمت بکشید یا نه؟

هیچ موفقیتی آنی به دست نمی آید

شما یک روز از خواب بلند نمیشوید که ببینید تبدیل به سوپر من، مرد عنکبوتی یا هر شخص افسانه ای دیگری شده اید.

باید از همین حالا شروع کنید، سختی ها را تحمل کنید، لحظاتی را تحمل کنید که از همه چیز ناامید میشوید و دلتان میخواهد فقط دست از کار و فعالیت بکشید را باید تحمل کنید.

درد موقتی است، ممکن است برای دقیقه ای و یا ساعتی و یا یک روز و حتی یک سال ادامه یابد 

اما سرانجام فروکش خواهد کرد  و آنچه در آرزوی آن هستید جای ان را خواهد گرفت.

از همین امروز تصمیم بگیر که آرامش را درون خودت پیدا کنی.

ازهمین امروز تصمیم بگیر به خواسته هات برسی.