نکات مهم در دوران نامزدی

۲۶ اسفند ۱۳۹۴

۵۹

حضور موثر در خانواده جدید، برای خودش داستان‌ها دارد. اگر نسنجیده رفتار کنید، ممکن است برای همیشه در ذهن فامیل جدید که سال به سال هم شما را نمی‌بینند، بد جوری خراب شوید. پس نکات ذیل را که با راهنمایی دکتر شیری آماده شده است را برای یک شروع خوب به کار بگیرید.

نکات مهم در دوران نامزدی

- وقتی وارد خانواده جدید میشوید، کم حرف باشید. البته سکوت زیادی هم ممکن است کارتان را خراب کند و یک وقت خدایی نکرده فکر کنند «از دماغ فیل افتاده اید» و خودتان را میگیرید. در حد لزوم حرف بزنید و مراقب باشید که کلام تان، شما را بی اعتبار نکند.

1- گوش دادن فعال را یاد بگیرید؛ وقتی یکی از فامیل جدیدها دارد برای‌تان ماجرای هیجان انگیزی تعریف میکند، همین طوری در چشمانش زل نزنید. باور کنید توی حال طرف میخورد.

حداقل کمی چشمهایتان را گرد کنید تا هیجان حرفهایش را در صورت شما ببیند. از حرف هایش سوال بپرسید و نشان دهید دانستن ماجراهایی که او تعریف می کند، برایتان جالب است.

2- پخمه نباشید! اگر با شما شوخی کردند، الکی خودتان را به آن راه نزنید ، فکر نکنید زیادی مثبت بودن خوب است. البته زیادی هم قاطی شوخیها نشوید چون این که در برخورد اول جلف به نظر برسید، خیلی بهتر از پخمه بودن نیست.

3- اگر قرار است ناهار و شام را خانه نامزدتان باشید، به نسبت نقش آقا و خانم های فامیل، به آشپزخانه کمک کنید. فقط زیادی گرم کار نشوید چون ممکن است در بهترین حالت یک آدم خودشیرین به نظر بیایید و در بدترین حالت این کمک کردن تبدیل به وظیفه شما شود.

4- در صمیمیت با اعضای فامیل جدید، از نامزدتان جلو نزنید. به اندازه عمر زندگیتان برای نشان دادن خودتان وقت دارید. پس خیلی تند نروید! بهترین کار این است که پشت سر نامزدتان حرکت کنید.

5- ممکن است بستگان جدید شروع کنند به تعریف کردن از شما. در این مواقع مواظب باشید زیادی خوش به ‌حالتان نشود. در ضمن لازم نیست با تعارفهای خودکم بینانه عذاب وجدان خودتان را کم کنید و شکسته نفسی کنید. سکوت، لبخند و تشکر بهترین عکس العمل است.

برگرفته از: همشهری جوان