آیا افسردگی دوره بارداری بر سلامت روان کودک تاثیر می گذارد؟

۱۶ مهر ۱۳۹۵

۸

طبق نتایج پزشکی، افسردگی در طول بارداری ریسک مشکلات رفتاری و احساسی کودک را در سنین بالا افزایش می دهد.

آیا افسردگی دوره بارداری بر سلامت روان کودک تاثیر می گذارد؟

تصور می شود افسردگی حداقل بر یک زن از هر 5 زن در ماه های آخر بارداری و بلافاصله بعد از زایمان، تاثیر می گذارد. علائم آن همراه با کم حوصلگی و احساس نومیدی است. اما می تواند برخی از عوامل دیگر نظیر تغییر در ترکیب شیمیایی مغز را نیز به همراه داشته باشد.

مطالعه قبلی همین تیم تحقیق نشان می داد که افسردگی در طول بارداری بر رشد نوزاد در داخل رحم و همچنین پیوند بین مادر و نوزاد بعد از تولد تاثیر می گذارد. حال همین محققان نشان داده اند که افسردگی یا اضطراب می تواند موجب کاهش آنزیم جفت که هورمون استرس موسوم به کورتیزول را تجزیه می کند، شود و بدین ترتیب جنین بیشتر در معرض این هورمون قرار می گیرد.

همچنین ممکن است جنین تحت تاثیر استرس در معرض تغییرات سلولی قرار گیرد، بطوریکه تجلی ژن تغییر کند و بر سلامت روان کودک در دوره نوجوانی تاثیر گذارد.

منبع: مهر