تست هوش: تست دومینو

۱۶ مرداد ۱۳۹۵

۱۸

می خواهیم با توجه به منطق چیدمان قطعات دومینو، گزینه صحیح را بیابیم.

تست هوش: تست دومینو

به قطعات چیده شده دومینو در شکل بالا (سمت چپ) توجه کنید. آیا می توانید با توجه به منطق چیدمان این قطعات، گزینه صحیح را بیابید.


پاسخ تست هوش ' تست دومینو '

گزینه D

در ستون چهارم، هر بخش دومینو حاصل جمع اعداد مربوط به 3 دومینوی قبل از خودش می باشد.

منبع: ihoosh.ir