روشهای تزئین بطری شیر

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

۴۹

ایده هایی که برای خوشگلسازیش هست رو ببینید.

روشهای تزئین بطری شیر

ایده 1: به روش های مختلف بطری شیر رو خوشگل کنین.

ایده 2:   توش چیز میز خوشمزه بریزین.

4 ایده برای تزئین شیر

ایده 3: شیرینی های خوشمزه  رو بذارید بالای لیوان شیر. مثل این عکس ها:

4 ایده برای تزئین شیر
4 ایده برای تزئین شیر
4 ایده برای تزئین شیر
4 ایده برای تزئین شیر
4 ایده برای تزئین شیر

ایده 4: بالای بطری شیر رو این مدلی درست کنید:)

4 ایده برای تزئین شیر

منبع: niksalehi.com