معمای کاشت درخت

۲۶ مهر ۱۳۹۵

۱۲

تصور کنید می‌خواهید 10 درخت را در یک محوطه مشخصی بکارید. طرح اولیه این باغ به گونه‌ای است که شما باید در این باغ 5 ردیف درخت و در هر ردیف 4 درخت داشته باشید چگونه می‌توانید این 10 درخت را براساس این طرح بکارید؟

معمای کاشت درخت


جواب معما:

تنها راه ممکن برای کاشتن این 10 درخت به گونه ای که در هر خط 4 درخت قرار گیرند این است که این درختان را در قالب یک طرح ستاره ای شکل بکاریم

منبع: rasekhoon.net