مفهوم علائم اختصاری روی برچسب لباس ها چیست؟

۲۴ مهر ۱۳۹۵

۹

شستشوی لباس ها اگر اصولی و طبق برچسب زده شده روی لباس انجام شود، هرگز لباس های تان را خراب نخواهد کرد.

مفهوم علائم اختصاری روی برچسب لباس ها چیست؟

بهتر است قبل از شستشو و اتو کردن لباس های تان برچسب آن را نگاهی بیندازید.

clothes.jpg

منبع: gizmiz.com