در برابر مشکلات زندگی مسلح باشید!

۳۰ خرداد ۱۳۹۵

۳۹

در مسیر زندگی همیشه موضوعات آزاردهنده، از بحران های مختلف گرفته تا کارهای سخت طاقت فرسا، وجود دارد. اگر می خواهید زندگی خوبی داشته باشید باید در برابر هریک از مشکلات، مسلح باشید.

در برابر مشکلات زندگی مسلح باشید!

اما مساله اینجاست که هیچ کس نمی داند چه چیزی در انتظارش است تا برای آن آماده باشد و البته نمی توان تمام زندگی را برای آماده شدن در برابر مشکلات متفاوت سپری کرد. با اینحال یادگیری چند مهارت می تواند ما را در برابر هر اتفاقی ایمن نگهدارد.

گام اول: توجه و تمرکز

این مهارت، بنیاد هر زندگی است. بدون توجه و تمرکز نمی توانید مهارت های دیگر زندگی تان را به درستی به کار برید. توجه را می توانید با کمک مدیتیشن تمرین کنید.

هر روز صبح چند دقیقه روی تنفس تان متمرکز شوید. هر وقت که توانایی توجه و متمرکز شدن را به دست آورید، بهتر می توانید احساسات درون تان را در برابر رخدادهای بیرونی کنترل کنید.

گام دوم: خواسته

گاهی اوقات ما محکم به خواسته ای چسبیده ایم و ترس از دست دادن یا به حقیقت نرسیدن آن ما را دچار     نگرانی، خشم و رنجش می کند.

در حقیقت همه ما برای خودمان شرایط مطلوبی تصور می کنیم و اگر آن مهیا نشود و یا دیگران   آن را نقض کنند، به شدت ناراحت و افسرده می شویم. بنابراین بررسی کنید چه چیزی شما را می رنجاند و به سراغ گام سوم بروید.

گام سوم: رهایی

هرکس خواسته ای دارد و به سادگی نمی تواند از آن بگذرد. این کاملا درست است و نمی توان آن را به حساب نیاورد. اما وقتی خواسته مورد نظر بارها باعث آزارتان می شود، به خود محبت کرده و رهایش کنید.

مثلا می خواهید که همه مردم با شما رفتار درستی داشته باشند. این خواسته بجا و کاملا منطقی است. اما در عین حال خواسته ای است که همیشه به واقعیت نمی پیوندد.

بنابراین به جای اینکه به خواسته تان بیش از حد توجه داشته باشید، به این حقیقت نگاه کنید که مردم رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهند و این بخشی از زندگی است.

گام چهارم: واکنش مناسب

پذیرش واقعیت به معنای منفعل رفتار کردن و دست روی دست گذاشتن نیست. بهتر است صرفا خواسته هایی که احساسات دردناک را در شما به وجود می آورند رها کنید.

سپس بیاموزید که بدون خشم، ناامیدی، نگرانی و رنجش در برابر واقعیات واکنش نشان دهید.

گام پنجم: زمان حال باارزش

هربار که گذشته را در مغزمان مرور می کنیم و یا به اتفاق ها واحتمال درست پیش نرفتن کارها در آینده فکر می کنیم، علاوه بر اینکه به نتیجه خوبی نمی رسیم، زمان حال مان را هم نابود می کنیم.

هرگز لحظه حال خود را با مرور این افکار از بین نبرید.

گام ششم: پذیرش

حقایق زندگی را بپذیرید تا آزاردهنده نباشند. البته این رفتار، تمرین می خواهد. زیرا پذیرفتن این حقیقت که ممکن است با ما بدرفتاری شود، بیمار شویم، شغل مان را از دست دهیم و هر موضوع عذاب آور دیگر بسیار سخت است.

اما اگر بیاموزید حقایق را با همان تلخی وجودشان بپذیرید، به آرامش شیرینی دست پیدا می کنید که می تواند شما را از هر درد و رنجی به سرعت خلاص کند.

مهارت ها و گام های فوق به نظر ساده تر از آن می آیند که بتوانید به وسیله آنها بر مشکلات زندگی غلبه کنید اما اگر تمامی آنها را به کاربندید، متوجه می شوید که زندگی تان نسبت به گذشته بسیار آرام تر شده است.

منبع: زندگی آنلاین