آموزش ساخت گل السترومریا با خمیر ایتالیا

۰۴ فروردین ۱۳۹۵

۴۹

ابتدا خمیر گل را کاملاً ورز دهید. سپس 3 عدد اشک کشیده بلند و 3 عدد اشک حجیم‌تر و کمی کوتاهتر درست کنید...

آموزش ساخت گل السترومریا با خمیر ایتالیا

لوازم مورد نیاز:

قیچی نوک تیز

زیرمبلی

رنگ روغن شماره 40، 20، 37، 8

خلال دندان

ابزار شماره 11 گل‌سازی

قلم‌موی شماره 5، 7، 9

خمیر گل ایتالیایی گل به رنگ سفید یا کرم برای گل

1  ابتدا خمیر گل را کاملاً ورز دهید. سپس 3 عدد اشک کشیده بلند و 3 عدد اشک حجیم‌تر و کمی کوتاهتر درست کنید.

تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا
تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا

2  یکی از 3 عدد اشک کشیده بلند را باز کرده نازک کنید و باابزار شماره 11 تمام سطح روی گلبرگ را شیار ایجاد کنید.

تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا
تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا
تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا

3  گلبرگ گل را روی انگشت گذاشته و کاملاً لبه‌های آن را چین دهید.

تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا

4  یکی از 3 اشک حجیم‌تر را باز کنید و با قیچی نوک‌تیز و با لبه دسته مانند عکس دالبرهایی از وسط کار به سمت راست و همین‌طور از وسط کار به سمت چپ ایجاد کنید.

تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا

5  با ابزار شماره 11 خط وسط را میان گلبرگ ایجاد کرده و لبه‌های گلبرگ را با سمبه لویر دهید و هر گلبرگ را به همین شکل آماده کنید و گلبرگ را از وسط تا کرده و لبه وسط کار را از سمت بالا به سمت داخل کمی برجسته کنید.

تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا

6  برای ساخت پرچم‌های داخل این گل می‌توانید از ترکیب رنگ روغن شماره 8 و 40 استفاده کنید خمیری را به شکل لوله باریک درست کرده و 3 عدد آن را به هم بچسبانید.

تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا

7  ابتدا یکی از 3 گلبرگ باریک و کشیده را بردارید و گلبرگ بعدی را به آن بچسبانید سپس گلبرگ سوم را روبروی آن بگذارید و پرچم‌های درست شده را که قبلاً خشک کرده‌اید را داخل گل فرو کنید.

تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا

8  3 عدد گلبرگ بزرگتر را بیرون گلبرگ‌های کوچکتر قرار دهید و گل را کاملاً‌ جمع کنید. سپس روی مفتول رز نصب کرده و استفاده کنید.

تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا
تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا

منبع: findfa