درمان سریع سردرد با طب فشاری

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

۷۷

طب فشاری روش باستانی چینی برای شفا بخشی و خود درمانی بدون نیاز به دارو است.

درمان سریع سردرد با طب فشاری

درمان سریع سردرد

در طب فشاری فقط با استفاده از انگشتان دست و با حرکت ساده استرس وسردرد تسکین می یابد فقط کافی است با یافتن محل آن در عرض 30 ثانیه مشکل را حل کنید.

نقطه هوکو– بین انگشت اشاره و شست واقع شده است. این محل قسمت بالای بدن را آرامش می دهد. با فشار دادن این محل، اعصاب تحریک می شود.

درمان سردرد در 30 ثانیه

درمان سردرد

روش طب فشاری:

فشار نقطه هوکو، که بین انگشت اشاره و شست است.

این محل را فقط به مدت 30 ثانیه یا تا زمانی که احساس کردید عضلات آرام شدند فشار دهید.

این روش را هر زمان که استرس داشتید یا احساس خستگی کردید، انجام دهید.

منبع: niksalehi.com