احساس پوچی و راه حلی برای درمان آن

۰۹ تیر ۱۳۹۵

۱۷

در این دنیا هیچ مشکلی نیست که آسان نشود، هیچ دردی نیست که درمان نداشته باشد، هیچ غمی بی پایاننیست، هیچ دریایی بی ساحل نیست، انتظار ممکن است طولانی باشد، اما سرانجامش فَرَج است

احساس پوچی و راه حلی برای درمان آن

شما به خوبی می دانید با غم و غصّه و اظهار ضعف و افسردگی, ناامیدی و بی حرکت بودن هیچ مشکلی حل نمی شود.

امتیاز عالی انسان و ملاک انسانیت او به اواست. هستی و حیات دو واقعیت خود را با خودت ثابت کن.

دکارت فرانسوی می گوید: یک وقتی به همه چیزبدبین شدم و در همه چیز حتی خودم و خدا شک کردم و به خودم گفتم فهمیدم پس دو چیز واقعیت دارد یکی و دیگری که فکر می کند و لحظه ای بعد فهمیدم که سه چیزواقعیت دارد چون تا ارادهء فکر کردن نکنم, فکر نخواهم کرد. پس اراده وجود دارد و اراده است که فکرم را فعال می کند و مرا به حرکت در می آورد به من حیات و زندگی می بخشد و مرا از شک و تردید و جهل و تنهایی بیرون می آورد. سر نخ این کلاف زندگی فکری به هم پیچیده را بشناسم. او سرانجام شناخت و به حقیقت زندگی با نشاط دست یافت.

باید دانست که زندگی مجموعهای از شادی و رنج کامروایی و ناکامی تلخی و شیرینی و خلاصه میدان جنگی است که هرکس در آن سهمی از پیروزی و شکست دارد: «زندگی جنگ است جانا بهر جنگ آماده شو». آری همه اینها به انحای گوناگون در زندگی هرفرد وجود دارد و در ایام جوانی و تحصیلی این فشارها شدیدتر است اما چه باید کرد؟ نکته مهم و اساسی نحوه برخورد انسان با این مسائل است. در این رابطه دو گونه برخورد میتوان داشت:

1- واکنش انفعالی؛   در برخورد انفعالی انسان همواره مشکلات را بزرگ میبیند. در اکثر صحنهها خود را شکست خورده میپندارد. علیرغم این که از خود انتظاراتی بیش از حد دارد در گشودن راه و گام نهادن به سوی هدف خود را ناتوان میبیند. امکانات، توانمندیها و موفقیتهای خویش را فراموش میکند. کم کم احساس یأس، ضعف و سستی در او فزونی گرفته و خود را بیمار میپندارد.

2- واکنش فعال؛   در برخورد فعال انسان به مقایسه معقول و منطقی بین خواستهها و توانمندیها و شکستها و پیروزیها میپردازد. توقع از خویش را با واقعیات و تواناییهای فردی و شرایط محیطی و اجتماعی تنظیم میکند و با جدیت نشاط و روحیه بالا به فعالیت و تلاش میپردازد.

هجوم و فشار سختی, بی محبتی ها, بی اعتنایی و احساس تنهایی, گاهی ممکن است هر انسانی رادچار غم و اندوه نماید و او را در جاده های بی علامت و بدون تابلو راهنمای زندگی سرگردان و متحیر سازد مخصوصاً جوان و نوجوانی که هنوز کوچه, پس کوچه های زندگی پر پیچ و خم امروزی را طی نکرده و با فراز ونشیب های آن آشنا نیست ولی انسان اندیشه ورز و جوانی مثل شما که اراده کرده است راه درست زندگی کردن رابشناسد و می خواهد بداند پیوسته خود را درکوچه پس کوچه های شهر نازیبا گم و اسیر نمی کند, بلکه باتفکر و اندیشه خویش و مشورت با افراد آگاه و دل سوز, دروازه اصلی و خروجی شهر غم و غصه را جست و جو می کند و می یابد و از آن خارج می شود و در فضای مصفا و فرح زای طبیعت چون پرنده ای بلند پرواز, اوج می گیرد..

احساس پوچی

پس بیا, مشکل خودت را ریشه یابی کن. با برنامه ای جهت دار و حقیقت یاب, جلو برو و عواملی که ممکن است مزرعه زیبای زندگی جوانی شما را به آتش کشیده باشد و گل های سبز و سرخ و سفید آن را به زردی وپزمردگی مبدّل ساخته, شناسایی کن. خیال نکن نمی توانی. خودت را دست کم نگیر. خودت را باور کن و اعتماد به نفس داشته باش.

ممکن است سؤال کنید از کجا شروع کنم؟ راه علمی و مجرّب برای کشف علل مشکلات و راه حل آن, فرضه سازی و طرح سؤال و یافتن پاسخ آن است. بنابراین, سؤالاتی طرح کنید و خود به آن ها پاسخ دهید.

به نمونهء سؤالات زیر توجه کنید:

ناراحتی من از چیست؟ برا ی چه غصّه می خورم؟ چرا تنهایم؟ چرامی گریم؟

سؤألات جزیی یا پاسخ های احتمالی: ممکن است یک یا چند تا از احتمالات زیر, علت بروز مشکل اساسی وسؤال کلی شما باشد. ابتدا علت را پیدا کنیم, سپس به سراغ حل مشکل برویم.

ناراحتی, غصّه, و تنهای ام به خاطر:

1 شکست یا عدم موفقیت در تحصیل است;

2 فقر و ضعف بنیه مالی و اقتصادی است;

3 از زیبایی اندام و چهره برخوردار نیستم;

4 برخورد غلط و غیر اخلاقی اطرافیان که با توهین و تمسخر همراه است;

5 هر چه خوبی و محبت در حق دیگران می کنم, نه تنها محبت نمی بینم, بلکه نامهربانی مشاهده می کنم;

6 از سختی ها و مشکلات و گرفتاری های خانواده, فامیل یا دوستان رنج می برم;

7 پدر و مادر یا برادر و خواهر خوبی ندارم یا از اختلاف میان آن ها رنج می برم;

8 گناهان زیاد یا تخیّلات و ذهنیّت هایی است که گاهی برای جوانان پیش می آید و آنان را حتی نسبت به خدادچار شک و تردید می کند.

9 دوست داشتم با کسی ازدواج کنم, ولی او به من اعتنا نکرد;

10 خیال می کنم ازدواج کردن و ارضای شهوت و غریزه جنسی انسان را از معنویت و خدا دور می کند.

به سؤالات ذکر شده و هر سؤال دیگری که تصور می کنید در ارتباط با مشکل شما است, اضافه کنید. به هر سؤالی که نتوانستید پاسخ دهید به شما کمک خواهیم کرد.

اگر به زندگی گذشته خود توجه کنید همه جا و در همه مراحل لطف و رحمت خداوند را آشکارا میبینید و توجه به نعمتهای بیپایان خداوند انسان را شکرگزار خدا میکند؛ مثلا یکی از نعمتهای خدا امکان تحصیل در مراکز آموزش عالی است. در سال هزاران نفر در کنکور شرکت میکنند و عده زیادی از آنان به هر دلیل در این آزمایش ناموفق هستند. استعداد و امکاناتی که خداوند به شما عطا کرده است دلیل موفقیت شما بوده است و لذا عقل سلیم حکم میکند که انسانی چون شما شکرگزار خدا باشد.

احساس پوچی

سعدی در دیباچه گلستان چه زیبا گفته است:

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغش همه جا کشیده پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد.

ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری!

دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری

قطعا در وجود شما، نقاط مثبت و خوبیهایی وجود دارد که اگر به آنها توجه داشته باشید و به شکوفایی آنها بپردازید، از بدیها و نقاط منفی خود گریزان خواهید شد و سعی خواهید کرد که آنها را از وجود خود، ریشهکن سازید.

طبیعی است جوان و نوجوانان که هنوز کوچه های زندگی پر پیچ و خم امروزی را طی نکرده و با فراز و فرود های آن کمتر آشنایی دارند. حیرتشان بیشتر باشد. تنها شما نیستید که این گونه می اندیشید و با این گونه مشکلات مواجه شده اید. جوانان زیادی هستند که در عالم تخیّلات «واقعیت نما» و ذهنیات «سراب گونه» سیر می کنند و با برداشت های ویژه خود، جهانی انباشته از غم و غصه و غربت و تنهایی برای خویش ساخته اند.

در این دنیا هیچ مشکلی نیست که آسان نشود. هیچ دردی نیست که درمان نداشته باشد. هیچ غمی بی پایان نیست. هیچ دریایی بی ساحل نیست. انتظار ممکن است طولانی باشد، اما سرانجامش فَرَج است...

بسیاری از جوانان حیرت زده و سرگردان، با هدایت الهی و راهنمایی افراد آگاه و دلسوز توانستند با عزم و اراده ای که شایسته انسان و لازمه حیات او است «راه چون زیستن و چرا زیستن» را بیاموزند و با شناخت «هدف زندگی» به حقیقت حیات نزدیک گردند و انقلابی عمیق و تحوّلی به یاد ماندنی در افکار و اخلاق و افعال خود ایجاد کنند. خوشبختانه شما از جهت علمی، فکری و سنی در وضعیتی هستید که می توانید بر پایه خردِ فعّال و کمال طلب جوانی خویش تصمیم بگیرید و بر نگرانی های خود غلبه نمایید.

یکی از عوامل مهم،     احساس پوچی  و از خود بیگانگی، عدم شناخت واقعی مبدأ و معاد است. اگر انسان جهان را در چارچوب ماده محدود نماید و برای جهان هدف و غایت قایل نشود، احساس پوچی و از خود بیگانگی میکند؛ زیرا دنیای بدون خداوند مانند خانه بدون صاحب است که فضای پوچی و بی هویتی در آن حاکم میشود. اطلاعات تاریخی نیز این مطلب را تأیید میکند. آن دسته از انسانهایی بیشتر احساس پوچی میکنند که با رویکرد مادی، جهان را شناخته و برای جهان خالق و هدف قایل نیستند. در قرآن نیز به جهان بینی مادی اشاره شده (1) و یکی از پیامدهای آن احساس پوچی و عدم آرامش روانی ذکر شده است. (2)

راه حل برای درمان  احساس پوچی

1- خدا باوری:

اسلام برای از بین بردن احساس پوچی و از خود بیگانگی، انسانها را به خداشناسی و معاد باوری فراخوانده و همگان را به تفکر در نظام هستی دعوت نموده و برای جهان و انسان هدف تعریف نموده است: "أولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق اللَّه السّموات والأرض و ما بینهما إلاّ بالحق؛ آیا در پیش نفوس خود تفکر نکردند که خدا آسمانها و زمین و هر چه در بین آنها است (از انواع بی شمار مخلوقات) همه را جز به حق و به وقت معین نیافریده است. " (3): "ربّنا ما خلقتَ هذا باطلاً؛ پروردگارا این دستگاه با عظمت (جهان) را بیهوده نیافریدهای". (4) و به انسان میگوید: که تو را بیهوده و پوچ خلق نکردهایم: "افحسبتم انّما خلقناکم عبثاً؛ آیا گمان میکنید که ما شما را بیهوده خلق کردهایم؟! " (5) و بازگشت انسان را به سوی حق بیان نموده است و به انسان تذکر میدهد که فکر نکن که بازگشتی نیست: "و انکم الینا لا ترجعون؛ و گمان کردید که به سوی ما باز نمیگردید!؟ " (6)

اگر انسان برای جهان خالق و مدبر بشناسد و برای آن هدف قایل باشد، احساس پوچی نمیکند، زیرا در اثر ایمان به خدا و معاد، جهان هدفمند بوده و انسان جایگاه خود را در آموزههای دینی درک میکند. انسان در اسلام جایگاه بلند داشته و اشرف مخلوقات بوده و زندگی او محدود به این جهان نیست و دنیا مقدمهای برای جهان برتر محسوب میشود. در انسان این باور تقویت میشود که او به سوی کمال مطلق در حرکت میباشد: "إنّا للَّه و إنّا إلیه راجعون؛ همه از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم". (7)

2-یاد خدا:

اسلام انسان را به تقویت باورهای دینی سفا رش نموده و یاد خدا را عامل آرامش روانی دانسته است: "ألا بذکر اللَّه تطمئن القلوب؛ با یاد خدا دلها آرامش مییابد". (8)

3- خود شناسی:

در آموزههای دینی انسانها به خودشناسی دعوت شده و یکی از عوامل از خود بیگانگی، "خود فراموشی" دانسته شده است. همچنین در برخی از آیات یکی از عامل "خود فراموشی" غفلت ازدیاد خدا ذکر شده است: "نسوااللَّه فأنساهم أنفسهم؛ خدا را فراموش کردند، خدا هم نفوس آنان را از یادشان برد". (9)

حکمای اسلامی برای رهایی از "خود بیگانگی" انسان را به خودشناسی و خداجویی دعوت نموده و عامل احساس پوچی را دوری از خدا دانستهاند. شهید مطهری مینویسد: ".. باز یافتن خود علاوه بر این دو جهت... شرایط دیگر هم دارد و آن شناختن و باز یافتن علت و خالق و موجِد (= به وجود آورنده) خود است، یعنی محال است که انسان بتواند خود را جدا از علت و آفریننده خود به درستی درک کند و بشناسد... ". (10)

برای راهنمایی شما میتوان گفت:

الف) آینده نگر باشید و برای چند سال آینده برنامهریزی کنید.

ب) با افراد شاد، خوشبین و امیدوار مجالست داشته باشید و از روحیه آنان الهام بگیرید. (مهم)

ج) به شدت از منفی گرایی بر حذر باشید و افکار منفی را از خود دور کنید.

د) با هستههای مشاوره در این زمینه ارتباط داشته باشید.

ه) از اساتید دلسوز و متعهد کمک بگیرید.

و) منزوی نباشید و با افراد با تجربه و متعهد ارتباط صمیمانه برقرار کنید.

ز) کتابهایی را که در زمینه شادکامی، رمز موفقیت، راز موفقیت مردان بزرگ و... نوشته شده، با دقت بخوانید و به دستورات آنها عمل کنید.

ح) ورزش کنید؛ زیرا ورزش در شادی روح و سلامت جسم مؤثر است.

ط) در محیطهای شاد و سالم، به استراحت و تفریح بپردازید.

ی) از افراد منفیگرا بر حذر باشید.

ک) از بحثهای رنجآور با این و آن اجتناب کنید.

ل) به خود اجازه ندهید مادیات و دنیای زودگذر شما را ناراحت کند. شمارا خدا برای مادیات نیافریده، خود را به خود بسپارید و ایمانتان را به او قوی کنید.

م) توجه داشته باشید که مشکلات و رنجها، همیشگی نیست و روزگار در تحوّل و تغییر است و چه بسا حوادث پیشبینی نشدهای نیز در حل مشکلات به یاری انسان بشتابد.

ن) سفرهای شاد و سیر و سیاحتهای علمی برای شما لازم و مؤثر است.

س) خاطرات تلخ را به دست فراموشی بسپارید و از بازگو کردن آن برای دیگران، پرهیز کنید.

ع) اگر ذوق هنری دارید، به کارهای هنری از قبیل کاریکاتور، گرافیک، نقاشی، خط، نویسندگی و... بپردازید. ضمنا نیایش و دعا مؤثر و نافذ است.

بنابراین از دعاها و مناجاتهای دلنشین غافل نباشید. در این راستا نیایشهایی هم چون: مناجات خمسهعشر، کمیل و نیز صحیفه سجادیه بویژه دعای بیستم (مکارم الاخلاق) را همواره بخوانید و باور داشته باشید که نیایش و دعا سرنوشتساز است، با خدا انس بیشتری داشته باشید و با او درد دل کنید.

پیشنهاد میشود که در اوقات فراغت، به تفصیل نعمتها و الطاف الهی از قبیل اصل وجود، سلامتی، توفیق تحصیل و... همچنین بلایایی را که خدا از شما دور کرده است، یادآور شوید و ضمن سپاسگزاری از او، قلب خویش را مالامال از محبت و عشق الهی کنید.

قرآن کلام خداست. از تلاوت و تدبّر در آیههای آن هر چند اندک، دریغ نکنید. این جهت علاوه بر ارزشهای گوناگون دیگر، شما را با خدا مأنوستر میسازد.

آنچه مهم است ایجاد فضایی لطیف و دوست داشتنی در خانه، محل کار، تحصیل و اجتماع است که اگر با تنظیم یکسری اهداف بزرگ و متعالی عجین گردد، مشکلات و محدودیتها نه تنها غیر قابل تحمل نیست؛ بلکه گاهی این مشکلات شیرین نیز میگردد.

توصیه: این مطلب را تا یک ماه هر هفته دقیقا مطالعه و مرور نمایید. سپسس بررسی کنید که چه مقداری از آن را عمل نمودهاید.

به امید روزی که فعّال, با نشاط, پرتلاش و دارای قلبی شادو لبی خندان باشید و در برابر مشکلات و بی مهری ها صبور و بردبار هم چون کوه قائم و استوار باشید.

منبع: نیکی صالحی