مدل کارهای هنری با جوراب

۱۵ مرداد ۱۳۹۵

۲۳

نمونه هایی از کارهای هنری با جوراب های رنگی را در زیر آورده ایم از آن ها ایده بگیرید.

مدل کارهای هنری با جوراب

پیدایش نخستین  جوراب‌ها  برمی گردد به یونان باستان. مردان کارگر و برده‌ها در دوران یونان و مصر باستان جوراب‌های بلند می‌پوشیدند و زنان رومی در خانه‌های خود نوعی جوراب ساق کوتاه به پا می‌کردند.

جوراب‌های کوتاه نخی یا ابریشمی هم چندین قرن در چین و ژاپن استفاده می‌شد. این جوراب‌های ساق کوتاه در قرن دوازدهم در اروپا به جوراب‌های ساق بلند تبدیل شد. شلوارهایی که مردان می‌پوشیدند، بسیار چسبنده و تنگ شد که از کمر تا پایین پا را می پوشاند، مانند ساق‌های امروزی. زنان هم جوراب‌های بلندی می‌پوشیدند که در زانو با کش جوراب نگاه داشته می‌شد.

مدل کارهای هنری با جوراب
مدل کارهای هنری با جوراب
مدل کارهای هنری با جوراب
مدل کارهای هنری با جوراب
مدل کارهای هنری با جوراب
مدل کارهای هنری با جوراب
مدل کارهای هنری با جوراب
مدل کارهای هنری با جوراب

منبع: افتاب