تزئین طالبی به شکل گل

۱۵ فروردین ۱۳۹۵

۱۰۱

طالبی درشت و سفت را انتخاب کرده و بعد از شستن و خشک کردن، تقریبا یک سوم از بالای طالبی را با چاقو برش زده جدا کنید و قسمت داخل طالبی را کامل خالی کرده و تمیز کنید

تزئین طالبی به شکل گل

طالبی درشت و سفت را انتخاب کرده و بعد از شستن و خشک کردن، تقریبا یک سوم از بالای طالبی را با چاقو برش زده جدا کنید و قسمت داخل طالبی را کامل خالی کرده و تمیز کنید حالا طالبی را برش های یک تا یک و نیم سانتی زده با عمق 2 میلی متر و با چاقو این برش ها را تا پایین به صورت نوار باریک جدا کنید ولی از انتها وصل باشد و جدا نشود سپس ما بین همین نوارها را دوباره به همان اندازه برش بزنید و نوک گلبرگ ها را هم به صورت 8 برش زده تا نوک تیز باشند و گلبرگ ها ی ردیف بیرونی که پوست طالبی محسوب می شود را از داخل طرح برگ انداخته و شیار بزنید و داخل طالبی را به وسیله توپی، طالبی و گرمک بریزید یا هر میوه دلخواه.

آموزش تزیین طالبی به شکل گل
آموزش تزیین طالبی به شکل گل
آموزش تزیین طالبی به شکل گل

منبع: نشریه هنر آشپزی