مبلمان چوب پنبه ای برند" دیزاین ویتین "

۱۵ خرداد ۱۳۹۵

۶۱

مدل های متنوع مبلمان چوب پنبه ای اختراع شد. شرکت «دیزاین ویتین ریچ اورگانیزم» مبلمانی با چوب پنبه ساخته است؛ این مجموعه مانند مینی صندلی، مبل، صندلی راحتی و صندلی میز کار است. برخی از این صندلی ها با فلز ادغام شده اند.

مبلمان چوب پنبه ای برند" دیزاین ویتین "
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]

منبع: سماتک