درمان کامل گرایی

۳۰ خرداد ۱۳۹۵

۲۵

اهداف واقع‌بینانه انتخاب کنید. اهداف شما باید به گونه‌ای باشد که در شما علاقه و چالش ایجاد کند و دست‌یافتنی باشد. اهداف خود را قطعی و مسلم فرض نکنید و آنها را با واقعیت‌ها منطبق کنید.

درمان کامل گرایی

نسبی‌گرا باشید نه مطلق‌گرا
تمرین لذت بردن از زندگی
اگر صفت یا ویژگی کامل‌گرایی دارید و به افکار و رفتارهای ناشی از آن دچارید، این تمرین را بصورت مداوم و طولانی در موقعیت‌های مختلف زندگی روزانه خود انجام دهید؛ سپس در یک دفترچه در مورد نتیجه‌‌ای که گرفته‌اید، توضیح کاملی بنویسید. این گزارش باید شامل میزان موفقیت یا عدم موفقیت شما در انجام آن باشد.

روش اجرای تمرین

کار برای خود، خوشحالی برای خود، کار برای دیگری، خوشحالی برای خود. دوکار با یک نتیجه. یعنی هر کاری که در طی روز انجام می‌دهید، با این نیت آغاز شود که آن کار را برای خود خودتان می‌کنید؛ حتی اگر این کار ظاهراً برای دیگری است. گرچه ظاهراً دیگران احساس می‌کنند برای آنها کار می‌کنید، ولی در باطن برای لذت و خوشحالی خودتان است.

برای مثال: یک گزارش تمرین «لذت بردن از زندگی» 1- مواردی که موفق بوده‌ام از زندگی لذت ببرم. 2- مواردی که موفق نبوده‌ام از زندگی لذت ببرم.

درمان کامل گرایی

استفاده از روش‌های زیر به شما کمک می‌کند تا کامل گرایی خود را مهار کنید:

1. اندیشمندی خود را در گرو پیشرفت‌های‌تان ندانید. اگر اصرار دارید بخشی از عزت‌نفس خود را به پیشرفت‌های‌تان نسبت دهید، از واقع‌بینانه بودن اهداف خود مطمئن شوید.

2. سبک تفکر کامل گرایانه خود را شناسایی و مهار نمایید و بکوشید با خود این‌گونه صحبت نکنید:

نباید اشتباه کنم.   باید بتوانم تمام کارهایم را درست انجام دهم.   نمی‌توانم آن را انجام دهم.   هر قدر تلاش کنم فایده‌ای ندارد. به جای آن اینگونه با خود سخن بگویید:   حداکثر توان خود را به کار خواهم گرفت.   از اشتباهات خود عبرت می‌گیرم.   باید کارها را به قسمت‌های کوچک تقسیم کنم.

3. در اهمیت دادن به خطاهای کوچک خود اغراق نکنید. تقریباً تمام اشتباهات کوچک شما پس از مدت کوتاهی کاملا فراموش می‌شوند. بی‌جهت خود را ناراحت نکنید. منصفانه نیست با اصرار بر اینکه تمام جزئیات باید در جای خود قرار گیرند، خود را آزار دهید. مشکلات بسیار مهم را جدا کنید و بقیه مسائل را کنار بگذارید. برای مسائل بی‌اهمیت خود را نگران نسازید.

4. به جنبه‌های مثبت توجه کنید. وقتی بی‌جهت خود را مضطرب می‌بینید، از موضوع فاصله بگیرید و کانون توجه خود را از افکار منفی به مثبت سوق دهید.

5. اهداف واقع‌بینانه انتخاب کنید. اهداف شما باید به گونه‌ای باشد که در شما علاقه و چالش ایجاد کند و دست‌یافتنی باشد. اهداف خود را قطعی و مسلم فرض نکنید و آنها را با واقعیت‌ها منطبق کنید.

6. زمانی از وقت خود را به تفریح اختصاص دهید.

7. رویکردی تسلط‌گرا نسبت به زندگی برگزینید.

8. سعی کنید از زندگی لذت ببرید.

9. از هر کار و هر موقعیت به نفع خودتان استفاده کنید. به عبارت دیگر، هر کاری را با این نیت آغاز کنید که برای خودتان انجام می‌دهید.

منبع: زندگی آنلاین