شهرت مناظر دیدنی شا پوئو توئو در جهان

۱۵ خرداد ۱۳۹۵

۵۹

مناظر دیدنی شا پوئو توئو یک مرکز حفاظت شده بیابانی است که در سال 1984 میلادی ساخته شد. این منطقه در حومه شهر جونگ وی استان نینگ شیا است و معروف ترین منظره طبیعی و گردشگری استان نینگ شیا به شمار می رود و حتی درسراسر جهان نیز شهرت زیادی دارد.

شهرت مناظر دیدنی شا پوئو توئو در جهان

حدود نود درصد مسافران چینی و خارجی که به نینگ شیا سفر کردند، این منطقه انتخاب آن ها برای گردشگری بوده است. بیابان، کویر، رودخانه، جنگل، دریاچه و کوه های سرسبز مناظری هستند که شما آن ها را در یکجا می توانید در این منطقه ببینید که بسیار چشمگیر و زیبا است. شک نداشته باشید که از بازدید از نینگ شیا پشیمان نمی شوید.

, مناظر, دیدنی, پوئو, [categoriy]

مناظر دیدنی شا پوئو توئو یک مرکز حفاظت شده بیابانی است که در سال 1984 میلادی ساخته شده

, مناظر, دیدنی, پوئو, [categoriy]
, مناظر, دیدنی, پوئو, [categoriy]

منطقه شا پوئو توئو، در حومه شهر جونگ وی استان نینگ شیا است

, مناظر, دیدنی, پوئو, [categoriy]
, مناظر, دیدنی, پوئو, [categoriy]

شا پوئو توئو، معروف ترین منظره طبیعی و گردشگری استان نینگ شیا به شمار می رود

, مناظر, دیدنی, پوئو, [categoriy]
, مناظر, دیدنی, پوئو, [categoriy]

بیابان، کویر، رودخانه، جنگل، دریاچه و... مناظری هستند که شما آن ها را  یکجا در «شا پوئو توئو» میبینید

, مناظر, دیدنی, پوئو, [categoriy]
, مناظر, دیدنی, پوئو, [categoriy]

مناظر شا پوئو توئو،   درسراسر جهان  شهرت زیادی دارد

, مناظر, دیدنی, پوئو, [categoriy]

منبع: جوان ایرانی