خواص مفید آب انار برای بدن

۰۵ خرداد ۱۳۹۵

۷۳

مصرف آب انار در از بین بردن رادیکال های آزاد سمی در بدن موثر است. گروهی از پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، خواص آنتی اکسیدانی آب انار را در خنثی کردن رادیکال های آزاد بدن با 9 آب میوه تجاری مقایسه کردند.

خواص مفید آب انار برای بدن

بر پایه این بررسی که نتایج آن در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند منتشر شد، در میان این آب میوه ها، بیشترین ظرفیت آنتی اکسیدانی برای مهار یا خنثی سازی رادیکال های آزاد، مربوط به آب انار و به میزان 96 درصد است.

این بررسی همچنین نشان می د هد، آب انار در جلوگیری از تخریب گلبول های قرمز خون یا در اصطلاح همولیز نیز موثر است. به گفته پژوهشگران: با توجه به این بررسی آب انار آثار سودمندی در تقویت دستگاه دفاع آنتی اکسیدانی بدن دارد. آمارها نشان می دهد، مصرف مناسب غذاها یا نوشیدنی های غنی از ترکیبات آنتی اکسیدان، میزان ابتلا به بسیاری از بیماری ها از جمله بیماریهای قلبی – عروقی را کاهش می دهد. رادیکال های آزاد موادی سمی هستند که بر اثر واکنش های بدن ایجاد می شوند و مواد آنتی اکسیدان آن ها را از بین می برند.

منبع: ایران ناز