به این نکات توجه کن ببین چه زندگی میشه زندگیت!

۰۵ خرداد ۱۳۹۵

۷۲

برای لذت بردن از زندگی به این نکات توجه کنید:

به این نکات توجه کن ببین چه زندگی میشه زندگیت!

خانم عزیز:

♡ به شوهرت افتخار کن.

♡ کسی را با او مقایسه نکن.

♡ اقتدار و غرور او را نشکن.

♡ دلبری و فریبایی و طنازی پیشه کن و در خواست هاتو با ناز و دلبری برآورده کن.

♡ پناهگاه شوهرت باش تا فقط به تو پناهنده بشه.

♡ هیچگاه بدون آرایش مقابل شوهرت نشین.

♡ لبخند قشنگت را در هیچ شرایطی با اخم معاوضه نکن.

♡ برای شوهرت هدیه بخر و همیشه روزای خاص زندگی تو جشن بگیر.

♡ وقتی وارد  خونه می شه، به پیشوازش برو. دستشو بگیر. بِزار روی صورتت.

♡ وقتی غذا رو سر سفره می ذاری به او بگو: نمی دونم خوشت میاد یا نه؟!

♡ به زندگیت عشق و محبت ببخش تا شیرین بشه از موهبتی که خدا   تو دلت گذاشته

آقای عزیز:

❤ واژه « دوست داشتن »را فقط برای او هزینه کن!

❤ از عشقت برای او هزینه کن، نه فقط از ثروتت!

❤  زیبایی  همسرت را ستایش کن!

❤ از دست پختش تعریف کن!

❤ اقتدار و صلابت را جایگزین خشونت کن!

❤ هر وقت بهت شک کرد، با صداقت و مهربانی مطمئنش کن!

❤ اگه گفت: دلم گرفته تو این  خونه!

بگو: در اولین فرصت روی دوشم سوارت می کنم تو  آسمونا میگردونمت!

❤ اگه گریه کرد، خیلی دستپاچه نشو! فقط نوازشش کن!

❤ اگه گفت: از دست بچه ها خسته شدم!

بگو: بهت حق می دم! تو خیلی صبوری! ازت متشکرم!

❤ اگه باهات قهر کرد! بگو: قهرت هم مثل مهرت قشنگه!

❤ همه تلاشت رو برا قشنگی زندگیت بکن

❤ به زندگیت عشق بورز عاشق محبت کردن و نوازش کردن زندگیت شو

❤ استفاده کن از این لطف خدا ببین چه زندگی میشه زندگیت

منبع: آکا ایران