مدل لباسهای پاییزی زیبا با برند مانگو

۱۱ تیر ۱۳۹۵

۶۹

مارک مانگو جزو یکی از زیباترین مارک‌های جهانی است که اصلیت آن اسپانیایی است و اغلب لباس‌هایی با طرح های اسپورت برای دختران جوان طراحی می‌کند.

مدل لباسهای پاییزی زیبا با برند مانگو

لباس های مانگو خاص هستند و فقط طیف خاصی از افراد را تحت پوشش قرار می‌دهند.
  مانگو هم مانند همه‌ی برندهای دیگر برای فصل پاییز طرح های جدیدی ایجاد کرده است که ما در ادامه عکس آن‌ها را برای نمایش می‌گذاریم.

کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394
کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394
کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394
کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394
کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394
کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394
کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394
کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394
کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394
کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394
کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394
کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394
کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394
کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394
کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394
کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394
کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394
کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394
کلکسیون پاییزی مارک مانگو برای پاییز سال 1394

منبع: ایران ناز