3 مدل زیبا با بافت مو

۱۵ خرداد ۱۳۹۵

۵۴

بافت مو یکی از زیباترین و در عین حال ساده ترین روش ها برای داشتن مدل موهایی زیبا و منحصر به فرد است. این بار با 3 مدل بافت زیبا و ساده، موهای تان را زیباتر کنید.

3 مدل زیبا با بافت مو

مدل موی بافت - مدل مو شماره 1

مدل موی بافت - مدل مو شماره 1

مدل موی بافت - مدل مو شماره 2

مدل موی بافت - مدل مو شماره 2

مدل موی بافت - مدل مو شماره 3

مدل موی بافت - مدل مو شماره 3

منبع: زندگی ایده آل