جدیدترین جواهرات برندهای معروف در اینستاگرام

۲۳ خرداد ۱۳۹۵

۲۲

جدیدترین جواهرات برندهای معروف در اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی را مشاهده کنید.

جدیدترین جواهرات برندهای معروف در اینستاگرام

  اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی به بازیگران بزرگی در عرصه تبلیغات تبدیل شده‌اند. کاربران شبکه های اجتماعی هم به شدت برندها را دنبال می‌کنند. در این سری مطالب می توانید جدیدترین عکس هایی که برندهای مشهور از جدیدترین محصولات شان در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند را ببینید.

جدیدترین جواهرات برندهای معروف در اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی را مشاهده کنید:

1. برند Alex and Ani

جدیدتربن جواهرات برندهای معروف
جدیدتربن جواهرات برندهای معروف
جدیدتربن جواهرات برندهای معروف

2. برند Ashley Morgan

جدیدتربن جواهرات برندهای معروف
جدیدتربن جواهرات برندهای معروف
جدیدتربن جواهرات برندهای معروف

3. برند Belmacz

جدیدتربن جواهرات برندهای معروف

4. برند Bulgari

جدیدتربن جواهرات برندهای معروف
جدیدتربن جواهرات برندهای معروف
جدیدتربن جواهرات برندهای معروف

5. برند Cartier

جدیدتربن جواهرات برندهای معروف
جدیدتربن جواهرات برندهای معروف
جدیدتربن جواهرات برندهای معروف

6. برند Coulette Malouf

جدیدتربن جواهرات برندهای معروف

7. برند David Yurman

جدیدتربن جواهرات برندهای معروف
جدیدتربن جواهرات برندهای معروف
جدیدتربن جواهرات برندهای معروف

8. برند Fred Leighton

جدیدتربن جواهرات برندهای معروف
جدیدتربن جواهرات برندهای معروف
جدیدتربن جواهرات برندهای معروف

9. برند H.Stern

جدیدتربن جواهرات برندهای معروف

10. برند Jane Pope Jewelry

جدیدتربن جواهرات برندهای معروف

11. برند John Hardy

جدیدتربن جواهرات برندهای معروف
جدیدتربن جواهرات برندهای معروف
جدیدتربن جواهرات برندهای معروف

12. برند John Hardy

جدیدتربن جواهرات برندهای معروف

13. برند Swarovski

جدیدتربن جواهرات برندهای معروف

منبع: برترین ها