تخم مرغ را درون خودش مخلوط کنید +تصاویر

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

۹۳

با این روش میتونید یک تخم مرغ همزده برای صبحانه و یا شام درست کنید و طرف مقابل خود را سورپرایز کنید.

تخم مرغ را درون خودش مخلوط کنید +تصاویر

در این روش  تخم مرغ  را که درون یک دستمال پیچانده اید به سرعت بچرخانید تا زرده و سفیده در خود  تخم مرغ  با هم مخلوط گردند. طعمی که این  تخم مرغ  خواهد داشت هیچ وقت نچشیده اید. زیرا تا بحال نشده که زرده و سفیده  تخم مرغ  را بدون روغن یا آب با هم مخلوط کرده و پخته باشید.

, آموزش هم زدن تخم مرغ درون خودش, تخم مرغ را درون خودش مخلوط کنید, تخم مرغ را درون خودش مخلوط کنید +تصاویر, [categoriy]
, آموزش هم زدن تخم مرغ درون خودش, تخم مرغ را درون خودش مخلوط کنید, تخم مرغ را درون خودش مخلوط کنید +تصاویر, [categoriy]
, آموزش هم زدن تخم مرغ درون خودش, تخم مرغ را درون خودش مخلوط کنید, تخم مرغ را درون خودش مخلوط کنید +تصاویر, [categoriy]
, آموزش هم زدن تخم مرغ درون خودش, تخم مرغ را درون خودش مخلوط کنید, تخم مرغ را درون خودش مخلوط کنید +تصاویر, [categoriy]
, آموزش هم زدن تخم مرغ درون خودش, تخم مرغ را درون خودش مخلوط کنید, تخم مرغ را درون خودش مخلوط کنید +تصاویر, [categoriy]
, آموزش هم زدن تخم مرغ درون خودش, تخم مرغ را درون خودش مخلوط کنید, تخم مرغ را درون خودش مخلوط کنید +تصاویر, [categoriy]
, آموزش هم زدن تخم مرغ درون خودش, تخم مرغ را درون خودش مخلوط کنید, تخم مرغ را درون خودش مخلوط کنید +تصاویر, [categoriy]

منبع: akairan.com