واکنش هنرمندان به خبر فوت عباس کیارستمی

۱۵ تیر ۱۳۹۵

۱۷

درگذشت عباس کیارستمی با واکنش بازیگران سرشناس کشورمان از جمله رضا کیانیان و گوهر خیراندیش همراه شده است.

واکنش هنرمندان به خبر فوت عباس کیارستمی

رضا کیانیان و گوهر خیراندیش بازیگران کشورمان نیز نسبت به خبر درگذشت عباس کیارستمی واکنش نشان داده و پیام های تسلیت خود را در صفحات شخصی شان منتشر کرده اند.

رضا کیانیان در اینباره نوشت:

متأسفم... متأسفم... باور نمی کنم... درست مثل اینکه پدرم پر کشیده باشه... عباس کیارستمی از دنیا رفت..........

همین چند ساعت پیش در فرانسه روی تخت بیمارستان نشسته بوده و داشته نهار می خورده... سکته می کنه

و تمام........

و تمام........ باور نمی کنم.........

ااااای وااااای

پرچم سینمای جهان نیمه افراشته شد

عکس منتشر شده توسط رضا کیانیان

گوهر خیراندیش نیز با ابراز ناراحتی خود نوشت:

هیچ حرفی نمانده بر لبم

جزء إبراز تعلمِ شدید و عرض تسلیت به جامعه هنری جهان

منبع: سیمرغ