معمای 9 بچه در خانه

۱۸ مهر ۱۳۹۵

۹

9 تا بچه توی یه خونه هستن و هر کدوم دارن کاری انجام میدن...

معمای 9 بچه در خانه

1- اتو میکنه

2- تلویزیون میبینه

3- آشپزی میکنه

4- شطرنج بازی میکنه

5- دوش میگیره

6- رادیو گوش میده

7- خوابیده

8- لباس میشوره

9- داره چیکار میکنه؟

این معما از طرف یکی از مراکز بزرگ علمی دنیا برای تیز هوشان مطرح شده. جواب هم داره. سر کاری هم نیست!!!


جواب معما:

چون شطرنج یک بازی دو نفرست پس 9 داره با 4 شطرنج بازی می کنه..

منبع: bijade.com