روبات شرکت فوجیتسو احساسات انسانی دارد

۱۳ مهر ۱۳۹۵

۹

ارتباط با یک کامپیوتر یا ربات هیچوقت به پای ارتباط با انسان نمی‌رسد بویژه اگر پای خدمات به مشتریان در میان باشد. صرفا در شرایطی می‌توان ربات‌ها را ترجیح داد که به دنبال 100 درصد کردن بازدهی در برخی ابعاد باشیم.

روبات شرکت فوجیتسو احساسات انسانی دارد

با این حال استخدام انسان‌ها هم یعنی سر و کار داشتن با برخی فاکتورها که اساسا برای یک شرکت غیرقابل کنترل هستند. در این شرایط شرکت فوجیتسو موفق شده رباتی به نام Robopin بسازد که در صورت لزوم می‌‌تواند خیلی بهتر از گذشته جای انسان‌ها را بگیرد. براساس آنچه این شرکت اعلام کرده Robopin هنگام ارتباط تجربه‌ای انسانی ارائه می‌دهد. در واقع ارتباط با این ربات بیشتر از هر وقت دیگر به ارتباط با یک انسان شبیه شده. انسانی که احساسات متفاوتی هم از خود بروز می‌دهد.

این ربات مجموعه‌ای از احساسات و حال و هواهای انسانی شامل شادی، سرزندگی، خواب‌آلودگی و غم را از خود نشان می‌دهد. احساسات این ربات براساس تعداد افرادی که دور و برش هستند هم تغییر می‌کند. برای مثال اگر تعداد بیشتری انسان اطراف این ربات باشند، ربات‌ هم رفتار سرزنده‌تری از خود بروز می‌دهد.

یکی از قابلیت‌های این ربات در اختیار قرار دادن اطلاعات است. برای مثال جهت‌ها و آدرس‌ها را می‌توانید از آن بپرسید. این ربات را می‌توانید به ربات‌ها مشابه خود هم وصل کنید و با این کار تیمی از آن‌ها را در اختیار خود بگیرید.

منبع: دیجی کالا