«یوشینوری اوسومی» برنده جایزه نوبل پزشکی 2016 شد

۱۲ مهر ۱۳۹۵

۹

جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی سال 2016 به «یوشینوری اوهسومی» به خاطر کشفیات او در زمینه ساز و کار «اتوفاژی» تقدیم شد.

«یوشینوری اوسومی» برنده جایزه نوبل پزشکی 2016 شد

او متولد سال 1945 در فوکوئوکا، ژاپن است. در حال حاضر در موسسه فناوری توکیو در ژاپن فعالیت می‌کند. و جایزه نوبل را برای کشفیاتی در زمینه دانش «اتوفاژی» یا «خودخواری» گرفته است.

دانش «اتوفاژی» چیست؟

لیزوزوم ها اندامک هایی پویا هستند که محل خود را در سیتوپلاسم تغییر می دهند. از مهم ترین عواملی که بر روی مکان یابیِ لیزوزوم ها تاثیر دارد، اسیدیتۀ (pH) و موادِ غذایی در سیتوپلاسم هستند. زمانی که سیتوپلاسم اسیدی باشد، لیزوزوم ها از مجاورتِ هسته به سطح سلول تغییر مکان میدهند. همچنین اگر سلول در شرایطِ گرسنگی باشد محل لیزوزوم ها در اطراف هسته است.

اتوفاژی از طریقِ حذف اندامک های سلولیِ اضافی و یا آسیب دیده، تنظیم فعالیت ها و ثبات سلول (هومِئوستازی) را سبب می شود. اتوفاژی در هنگامِ تنش های متابولیکی نظیر گرسنگی، به منظورِ تنظیم وضعیت انرژیِ سلول فعال می شود. اکنون دانشمندان به کشفِ مکانیسمِ اتوفاژی و پروتئین های دخیل در آن علاقه زیادی نشان می دهند.

به بیان دیگر اتوفاژی فرآیند برداشت اندامک‌های پیر و آسیب ‌دیده و پروتئین‌های تجمع یافته یا بد‌تاخورده می‌باشد، در بیماری‌های تخریب عصبی از جمله آلزایمر و پارکینسون و هانتینگتون و... اتوفاژی معیوب شده است. و به فرآیندی اطلاق می شود که بواسطه آن سلول محتویات سیتوپلاسمی خود را تجزیه می کند. در این فرآیند پروتئین های طویل العمر یا تخریب شده و ارگانل های فرسوده سلول در واکوئل های دو غشایی که اتوفاگوزوم (مشخصه مورفولوژیک کلیدی اتوفاژی) نامیده می شوند، به دام می افتند سپس با ادغام واکوئل های اتوفاگوزوم با لیزوزوم، اتوفاگولیزوزوم شکل می گیرد که تجزیه محتویات سیتوپلاسمی در آن اتفاق می افتد. اتوفاژی با فرآهم آوردن غذا و انرژی، امکان بقای سلول را در مواقع استرس ومحرومیت غذایی افزایش می دهد.

منبع: آخرین خبر