علائم و درمان انواع وسواس

۱۰ بهمن ۱۳۹۴

۹۱

وسواس هنگامی غیر عادی محسوب می شود که، شخص مبتلا به آن می فهمد که فکری که او را به خود مشغول کرده بسیار قوی است و سعی می کند که آنرا از خود دور سازد، ولی چون قادر نیست احساس می نماید که، فکر مذکور بر او مسلط شده است. این ها نشانه بیماری وسواس است.

علائم و درمان انواع وسواس

وسواس چیست؟

وسواس عبارت است از تکرار بدون اراده افکار ناخوشایند. اگر چه فرد می فهمد که این افکار نامناسب و غیر عادی است، لیکن قادر به دور کردن آنها نیست. وسواس تا اندازه ای در همه افراد وجود دارد و بصورت شک و تردید، عدم قدرت در تمرکز فکری، فراموشی و گاهی هم کم خوابی دیده می شود .

وسواس یک ایده، فکر، تصور، احساس یا حرکت مکرر یا مضر می باشد که، با نوعی احساس اجبار و ناچاری ذهنی و علاقه به مقاومت در برابر آن همراه است. بیمار متوجه بیگانه بودن حادثه نسبت به شخصیت خود بوده و از غیر عادی و نابهنجار بودن رفتار خودآگاه است. روانشناسان وسواس را نوعی بیماری از سری نوروزهای شدید می دانند که، تعادل روانی و رفتاری را از بیمار سلب و او را در سازگاری با محیط دچار اشکال میسازد و این عدم تعادل و اختلال دارای صورتی آشکار است.

روانکاوان نیز وسواس را نوعی غریزه واخورده و ناخودآگاه معرفی میکنند و آن را حالتی می دانند که در آن، فکر، میل، یا عقیده های خاص، که اغلب وهم آمیز و اشتباه است، آدمی را در بند خود میگیرد، آنچنان که حتی اختیار و اراده را از او سلب کرده و بیمار را وادار می کند که حتی رفتاری را برخلاف میل و خواسته اش انجام دهد، و بیمار هرچند به بیهودگی کار یا افکار خودآگاه است، اما نمی تواند از قید آن رهایی یابد.

علائم وسواس به صورت های مختلف بروز می کند

اجتناب، تکرار و مداومت، تردید، شک در عبادت، ترس، دقت و نظم افراطی، اجبار و الزام، احساس بن بست، عناد و لجاجت. همچنین در مواردی وسواس بصورت خود را در معرض تماشا گذاردن، دله دزدی، آتش زدن جایی، درآوردن جامه خود، بیقراری، بهانه گیری، بی خوابی، بدخوابی، بی اشتهایی و .... متجلی می شود،  آنچنانکه به اطرافیانش این احساس دست می دهد که، نکند دیوانه شده باشد. اشخاصی که مبتلا به وسواس هستند، اعتماد به نفس ندارند و خود را موجودی بی ارزش و ناچیز می شمارند. ولی چون نمی توانند افکار وسواس را دور اندازند، بیشتر احساس مقاومت می کنند. اینگونه افراد معمولابسیار تکامل جو می باشند.

لیستی از علائم و مقیاس های درجه بندی در اینجا آورده شده است که، برای تشخیص اختلالات روانی وسواس فکری و عملی، مفید می باشد. ولی هیچ لیستی نمی تواند بصورت قطعی بیماری وسواس را در شما مشخص کند و شما باید با پزشک خود یا یک روانشناس مشورت کنید، تا از بیماری وسواس و درجه آن مطلع شوید.

اختلالات دیگر از جمله افسردگی و اضطراب می توانند تا حدودی مشکلات مشابهی را با عث شوند. پس، اگر شما بعضی ازاین علائم را دارا هستید،حتما بدان معنی نیست که بیماری شما اختلال روانی وسواس فکری -عملی است. بنابراین مهمترین سوالی که شما باید بپرسید این است که، آیا افکار، عادتها سد راه زندگی شغلی، زندگی اجتماعی یا زندگی خصوصی شما هستند؟

مقیاس وسواس فکری-عملی

مواردی که ذیلا می آیند، مقیاس اندازه گیری شدت وسواس فکری عملی است که، معمولا در کلینیک ها اندازه گیری میشود و بهبود آن معمولا با درمان انجام می شود، گرچه علائم بیماری شخص به مرور زمان ممکن است، تغییر یابد.

رفتار وسواس فکری- عملی جزئی

شخص مدت کوتاهی را برای مقاومت در برابر علائم صرف می کند و تقریبا، هیچ گونه تداخلی در فعالیت های روزمره وجود ندارد.

رفتار وسواس فکری -عملی غیر قابل تشخیص درمعاینات بالینی

علائم ملایم بوده و قابل توجه برای خود شخص و برای بیننده می باشد و باعث تداخل ملایمی در زندگی شخص می شود که، شاید مدت زمان کوتاهی در مقابل آنان ایستادگی شود. علائم به آسانی برای دیگران قابل تحمل هستند.

رفتار وسواس فکری-عملی قابل تشخیص کلینیکی

علائم تداخل مشخصی با زندگی معمولی دارند، شخص انرژی زیادی را برای مقاومت و کمک گرفتن از دیگران صرف می کند، تا امور زندگی روزمره ی خود را بگذراند.

رفتار وسواس فکری- عملی شدید

علائم بیماری در این مرحله عاجز کننده و مداخله گرند. فعالیت روزمره یک کشمکش فعال است. شخص شاید تمام وقت خود را برای ایستادگی در برابر علائم صرف کند وکمک زیادی را از اطرافیان برای ایفای وظیفه ی خود جلب نماید.

رفتار وسواسی فکری -عملی بسیار شدید

علائم کاملا فلج کننده هستند، شخص نظارت مستقیمی را در اموری مانند خوردن، خوابیدن و غیره نیاز دارد. حتی جزئی ترین تصمیم گیری ها یا جزئی ترین فعالیت ها، حمایت پرسنل را طلب می کند. این شدید ترین حالت است. اگر شما خود را در درجه شدید و یا بسیار شدید قیاس کرده اید، بهتر است مشورتی با یک روانپزشک یا روانشناس داشته باشید. ولی اگر با موفقیت علائم خود را می توانید کنار بگذارید. یک مشاور شاید به شما کمک کند، نحوه ی زندگی خود را بهتر نمایید.

انواع وسواس

وسواس هایی که تمام فکر و اندیشه افراد را تحت تاثیر قرار داده و احاطه شان می کند، معمولا به صورت های زیر است:

1- وسواس فکری

این وسواس بصورت های مختلف خود را نشان می دهد که، برخی از نمونه های آن بشرح زیر است:

اندیشه درباره بدن

بدین گونه که بخشی مهم از اشتغالات ذهنی و فکری بیمار متوجه بدن اوست. او دائما به پزشک مراجعه می کند و در صدد بدست آوردن دارویی جدید برای سلامت بدن است.

رفتار حال یا گذشته

مثلا در این رابطه می اندیشد که، چرا در گذشته چنین و چنان کرده؟ آیا حق داشته است فلان کار را انجام دهد، یا نه؟ و یا آیا امروز که مرتکب فلان عملی می شود، آیا درست می اندیشد یا نه؟ تصمیمات او درست است یا ناروا ؟

در رابطه با اعتقادات

زمانی فکر وسواسی زمینه را برای تضادها و مغایرتهای اعتقادی فراهم می سازد. مسایلی در زمینه حیات و ممات، خیر و شر، وجود خدا و پذیرش یا طرد مذهب، ذهن او را بخود مشغول می دارد.

اندیشه افراطی

زمانی وسواس در مورد امری بصورت افراط در قبول یا رد آن است، با اینکه بیمار خلاف آن را در نظر دارد، ولی بصورتی است که گویی اندیشه مزاحمی بر او مسلط است که او را ناگزیر به دفاع از یک اندیشه غلط می سازد، از آن دفاع و یا آن را طرد می کند، بدون اینکه آن مساله کوچکترین ارتباطی با زندگی او داشته باشد. مثلا، در رابطه با دارویی عقیده های افراطی پیدا می کند، به گونه ای که طول عمر، بقای زندگی و رشد خود را در گرو مصرف آن دارو می داند، اگرچه در اثر مصرف به چنان نتیجه ای دست نیابد.

2-وسواس عملی

وسواس عملی به شکل های گوناگون خود را بروز می دهد که، ما به نمونه ها و مواردی از آن اشاره می کنیم :

شستشوی مکرر

مردم بر حسب عادت، تنها همین امر را وسواس می دانند و این بیماری در نزد زنان رایج تر است.

رفتار منحرفانه

جلوه آن در مواردی بصورت دزدی است و این امر حتی در افرادی دیده می شود که، هیچگونه نیاز مادی ندارند.

دقت وسواسی

نمونه اش را در منظم کردن دگمه لباس و… می بینیم، و وضعیت فرد به گونه ای است که گویی از این امر احساس آرامش می کند.

شمردن

شمردن و شمارش ها در مواردی می تواند از همین قبیل بحساب آید، مثل شمردن نرده ها با اصرار بر این که اشتباهی در این امر صورت نگیرد.

راه رفتن

گاهی وسواس ها بصورت راه رفتن اجباری است. شخص از این سو به آن سو راه می رود و اصرار دارد که، تعداد قدمها معین و طبق ضابطه باشد. مثلا، فاصله بین دو نقطه از ده قدم تجاوز نکند و هم از آن کمتر نباشد.

3– وسواس ترس

صورت های ترس وسواسی عبارت است از: ترس از آلودگی، ترس از مرگ ، ترس از دفع،  ترس از محیط محدود،  ترس از امری خلاف اخلاق، ترس از تحقق آرزو.

4-وسواس الزام

در این نوع وسواس، نمی تواند خود را از انجام عمل و یا فکری بیرون آورد، و در صورت رهایی از آن فکر و خودداری از آن عمل، موجبات تنش در او پدید خواهد آمد.

وسواس در چه کسانی بروز می کند؟

- در رابطه با سن

تجارب حیات عادی افراد نشان می دهد که، وسواس همگام با بلوغ و در غلیان شهوت در افراد پای گرفته و تدریجا رشد می کند. اگر در آن ایام شرایط برای درمان مساعد باشد، بهبودهای نسبی و دوره ای پدید می آید وگرنه بیماری سیر مداوم و رو به رشد خود را خواهد داشت، تا جایی که خود بیمار به ستوه می آید.

- در رابطه باهوش

بررسی های علمی نشان داده اند که، وضع هوشی آنها در سطحی متوسط و حتی بالاتر از حد متوسط است. وسواسی هایی که دارای هوش اندک و یا با درجه ضعیف باشند، بسیار کمند بر این اساس رفتار آنها نباید حمل بر کم هوشی شان شود.

- در رابطه با شخصیت و محیط

تجارب نشان داده اند، آنهایی که در زندگی شخصی حساس ترند، امکان ابتلایشان به بیماری وسواس بیشتر است و غلبه وسواس بر آنها زیادتر است. در بین فرزندانی که والدینشان معمولا محکومشان می کنند، این بیماری بیشتر دیده می شود. پاره ای از تحقیقات نیز نشان داده اند که، شخصیت والدین و حتی صفات ژنتیکی، روابط همگن، خویی و محیطی در این امور مؤثرند، به همین دلیل وسواس در بین دوقلوهای یکسان بیشتر دیده می شود تا در دیگران، اگر چه ریشه های اساسی و کلی این امر کاملا مشهود نیست. مساله شخصیت را اگر با دامنه ای وسیعتر مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دید که این امر حتی در برگیرنده افراد و اشخاص از نظر جوامع هم خواهد بود. وسواس بر خلاف بیماری هیستری است که، اغلب در جوامع عقب نگهداشته شده دیده می شود، در جوامع به ظاهر متمدن و پیشرفته و حتی در بین افراد هوشمند هم به میزانی قابل توجه دیده می شود.

ریشه های خانوادگی وسواس

در مورد ریشه و سبب این بیماری مطالب بسیاری ذکر شده که اهم آنها عبارتند، از وراثت، شخصیت زیر ساز یا الحاقی، وضع هوشی، عوامل اجتماعی، عوامل خانوادگی، عوامل اتفاقی، رقابت ها، منع ها و… که ما ذیلا به مواردی از آن اشاره می کنیم.

- وراثت

تحقیقات برخی از صاحبنظران نشان داده است که، حدود چهل درصد وسواسی ها، این بیماری را از والدین خود به ارث برده اند، اگرچه گروهی دیگر از محققان جنبه ارثی بودن آن را محتمل دانسته و قایل شده اند، انتقال زمینه های عصبی می تواند ریشه و عاملی در این راه باشد.

- تربیت

در این مورد مباحثی قابل ذکرند که اهم آنها عبارتند از:

1- دوران کودکی

اعتقاد گروهی از محققان این است که، پنجاه درصد وسواس های افراد در سنین جوانی و سایرین، از دوران کودکی پایه گذاری شده و تاریخچه زندگی آنها حاکی از دوران کودکی ویژه ای است که، در آن کشمکش ها و مقاومت ها و سرسختی های فوق العاده وجود داشته و کودک در برابر خواسته های بزرگتران تاب مقاومت نداشته است.

2- شیوه تربیت

در پیدایش و گسترش وسواس برای شیوه تربیت والدین نقش فوق العاده ای را باید قایل شد. بررسی ها نشان می دهد، مادران حساس و کمال جو بصورتی ناخودآگاه زمینه را برای وسواسی شدن فرزندان فراهم می کنند و مخصوصا والدینی که رفتار طفل را بر اساس ضابطه خود، بصورت دقیق می خواهند و انعطاف پذیری کمتری دارند، در این رابطه مقصرند. تربیت خشک و مقرراتی در پیدایش و گسترش این بیماری بسیار مؤثر است. نحوه از شیر گرفتن کودک بصورت ناگهانی، گسترش آموزش مربوط به نظافت و طهارت و کنترل کودک در رفتار مربوط به نظم و تربیت و دقت او هم در این امر مؤثر است.

3- تحقیر کودک

عده ای از بیماران وسواسی کسانی هستند که، دائما این عبارت به گوششان خورده است که، آدم بی عرضه ای هستی، لیاقت نداری، در خور آدم نیستی، بدرد زندگی نمی خوری و … . از بابت عدم لیاقت خود توسط والدین، مربیان، خواهران، و برادران ارشد سرکوفت شنیده و تنبیه شده اند. این گونه برخوردها بعدا زمینه را برای ناراحتی عصبی و یا وسواس آنها فراهم کرده است.

4- ناامنی ها

پاره ای از تحقیقات نشان داده اند، برخی از آنها که دوران حیات کودکی آشفته ای داشته و با ترس و نا امنی همساز بوده اند، بعدها به چنین بیماری دچار شده اند. آنها در مرحله کودکی وحشت از آن داشته اند که، نکند کار و رفتارشان مورد تایید والدین و مربیان قرار نگیرد. اینان در دوران کودکی برای راضی کردن مربیان خود می کوشیدند و سعی داشته اند که، دقتی افراطی درباره کارهای خود روا دارند و در همه مسائل، با باریک بینی و موشکافی وارد شوند.

5- منع ها

گاهی وسواس فردی بزرگسال، نشات گرفته از منع های شدید دوران کودکی و حتی نوجوانی و جوانی است. مته بر خشخاش گذاردن والدین و مربیان، ایرادگیری های بسیار، توقعات فوق العاده از زیر دستان، اگر چه ممکن است کار را برطبق مذاق خواستاران پدید آورد، ولی معلوم نیست عاقبت خوش و میمونی داشته باشد.

6- خانواده افراد وسواسی

– اغلب وسواسی ها والدین لجوج داشته اند که در وظیفه خواهی از فرزندان سماجت بسیار نشان می داده اند.

– ایرادگیر و عیبجو بوده اند، اگر مختصر لغزشی از فرزندان خود می دیدند، آن را به رخ فرزندان می کشیدند.

– خسیس و ممسک بوده اند، به طوری که کودک برای دستیابی به هدفی ناگزیر به شیوه ای اصرارآمیز بوده است و بالاخره افرادی کم گذشت، طعنه زن و ملامتگر بوده اند و کودک سعی می کرده خود را در حضور آنها دائما جمع و جور کند، تا سرزنش نشود.

درمان وسواس

برای درمان می توان از راه و رسم ها و وسایل و ابزاری استفاده کرد که، یکی از آنها تغییر محیطی است که بیمار در آن زندگی می کند.

- تغییر آب و هوا

دور ساختن بیمار از محیط خانواده و اقامت او در یک آسایشگاه و واداشتن او به زندگی در یک منطقه خوش آب و هوا، برای تخفیف اضطراب و درمان بیمار اثری آرامش بخش دارد و این امری است که، اولیای بیمار می توانند به آن اقدام کنند.

- تغییر شرایط زندگی

از شیوه های درمان این است که، زندگی بیمار را به محیطی دیگر بکشانیم و وضع او را تغییر دهیم. او را باید به محیطی کشاند که، در آن مساله حیات سالم و دور از اغتشاش و اضطراب مطرح باشد و بنای اصلی شخصیت او از دستبردها دور و در امان باشد، بررسیهای تجربی نشان می دهند که، در مواردی با تغییر شرایط زندگی و حتی تغییر خانه و محل کار،  بهبود کامل حاصل می شود.

- ایجاد اشتغال و سرگرمی

تطهیر های مکرر و دوباره کاری ها بدان خاطر است که، بیمار وقت و فرصتی کافی برای انجام آن در خود احساس می کند و وقت و زمانی فراخ در اختیار دارد. بدین سبب ضروری است، در حدود امکان سرگرمی او زیادتر گردد، تا وقت اضافی نداشته باشد. اشتغالات یکی پس از دیگری او را وادار خواهد کرد که نسبت به برخی از امور بی اعتنا گردد، از جمله وسواس.

- زندگی در جمع

فرد وسواسی را باید از گوشه گیری و تنهایی بیرون کشاند. زندگی در میان جمع خود می تواند عاملی و سببی برای رفع این حالت باشد. ترتیب دادن مسافرت های دسته جمعی که، در آن همه افراد ناگزیر شوند شیوه واحدی را در زندگی پذیرا شوند، در تخفیف و حتی درمان این بیماری مخصوصا در افراد کمرو مؤثر است.

- شیوه های اخلاقی

رودربایستی ها و ملاحظات فیمابین که هر انسانی بنحوی با آن مواجه است، تا حدود زیادی سبب تخفیف این بیماری می شود. طرح سؤالات انتقادی توام با لطف و شیرینی، بویژه از سوی کسانی که محبوب و مورد علاقه بیمارند، در امر سازندگی بیمار بسیار مؤثر است و می تواند موجب پیدایش تخفیف هایی در این رابطه شود و البته باید سعی بر این باشد که، انتقاد به ملامت منجر نشود و روح بیمار را نیازارد. احیای غرور بیمار در موارد بسیاری سبب درمان و نجات او از عوامل آزار دهنده و خفت و خواری ناشی از پذیرش رفتارهای ناموزون وسواسی است و به بیمار قدرت می دهد. باید گاهی غرور فرد را با انتقادی ملایم زیر سؤال برد و با کنایه به او تفهیم کرد که، عرضه اداره و نجات خویش را ندارد، تا او بر سر غرور آید و خود را بسازد. باید به او القا کرد که، می تواند خود را از این وضع نجات دهد. همچنین باید به بیمار اجازه داد که، درباره افکار خود اگر چه بی معنی است، صحبت کند و از انتقاد ناراحت نباشد.

- تنگ کردن وقت

بیش از این هم گفته ایم که گاهی تن دادن به تردیدها، ناشی از این است که بیمار خود را در فراخی وقت و فرصت ببیند و برای درمان، ضروری است که در مواردی وقت را بر فرد وسواسی تنگ کنند. در چنین مواردی لازم است، با استفاده از متون و شیوه هایی، او را به کاری مشغول داشته و به امر و وظیفه ای او را وادار نمایید، تا حدی که وقتش تنگ گردد و ناگزیر شود با سر هم کردن عمل و وظیفه، کار و برنامه خود را اگرچه نادرست است، سریعا انجام دهد. تکرار و مداومت در چنین برنامه ای در مواردی می تواند بصورت جدی در درمان مؤثر باشد.

- زیر پا گذاردن موضوع وسواس

در مواردی برای درمان بیمار چاره ای نداریم جز اینکه، به او القا کنیم، به قول معروف به سیم آخر بزند، حتی با پیراهنی که آن را او نجس می داند و یا با دست و بدنی که او تطهیر نکرده می شمارد و به نماز بایستد و وظیفه اش را انجام دهد. به عبارت دیگر، بیمار را وا داریم تا همان کاری را که از آن می ترسد انجام دهد. تنها در چنین صورت است که، در می یابد هیچ واقعه ای اتفاق نمی افتد.

شیوه های اصولی در درمان وسواس

- روانپزشکی

اگر رفتار و یا عمل وسواسی، شدید شود، نیاز به متخصص روانی و درمانگری است که، در این زمینه اقدام کند. کسی که تعلیمات تخصصی و تحصیلاتش در روان پزشکی، به او اجازه می دهد که، برای شناخت ریشه بیماری و درمان بیمار اقدام نماید. علاوه بر اینکه در زمینه ریشه یابی ها، کار و تلاش کرده و دائما در رابطه با خود هم اقداماتی بعمل آورده و لااقل حدود 300-200 ساعتی هم در رابطه با شناخت خویش گام برداشته است. اینان اجازه دارند که، در موارد لازم نسخه بنویسند و  داروهایی تجویز کنند و یا شیوه های دیگری را که برای درمان لازم می بینند، بکار گیرند.

بیماران را گاهی لازم است که، در مؤسسات روانپزشکی و گاهی هم در بیمارستان ها به طرق روانکاوی و روان درمانی، درمان نمایند و در موارد ضروری باید آنها را بستری نمود. درمان بیماری برای برخی از افراد بسیار ساده و آسان و برای برخی دیگر بسیار سخت است، بویژه که شرایط اقتصادی و اجتماعی بیمار هم در این امر مؤثر است.

- روان درمانی

این هم نوعی درمان است که، توسط روانکاو یا روانشناس صورت می گیرد و آن یک همکاری آزاد بین بیمار و درمان کننده، مبتنی بر اعمال متقابل است که بر اساس روابطی نسبتا طولانی و طبق هدف و برنامه ریزی مشخصی به پیش می رود. درمان اختلال به صورت مکالمه و صحبت و یا هر شیوه مفیدی که قادر به اصلاح زندگی روانی فرد باشد، انجام می گیرد. در این درمان، گاهی هم ممکن است دارو مورد استفاده قرار گیرد. البته اصل بر این است که، بر اساس شیوه مصاحبه و گفتگو زمینه برای یک تحول درونی فراهم شود.

اصولی در روان درمانی

در روان درمانی افراد، همواره سه اصل مورد نظر است و مادام که به این جنبه ها توجه نشود، امکان اصلاح و درمان نخواهد بود:

– اصلاح محیط

غرض محیط زندگی بیمار، توجه به امنیت آن، بررسی اصول حاکم بر جنبه های محبتی و انضباطی، نوع روابط و معاشرت ها، فعالیت های تفریحی، گردش ها، تلاش های جمعی، مشارکت ها در امور و ... است.

– ارتباط خوب و مناسب

در روان درمانی آنچه مهم است داشتن و یا ایجاد روابط خوب و مناسب همدردی و همراهی، کمک کردن، دادن اعتبار و رعایت احترام، وانمود کردن حق بجانبی برای بیمار، تقویت قدرت استدلال، بیان خوب، خودداری از سرزنش و… می باشد.

– روانکاوی و روان درمانی

که در آن تلاشی برای ریشه یابی، ایجاد زمینه برای دفاع خود بیمار از وضع و حالات خود، گشودن عقده ها، توجه دادن بیمار به ریشه و منشا اختلال خود، القائات لازم و… است.

مشاوره و درمان روانی

در درمان غیردارویی، از الگوهای مختلف برای کاهش این اختلال بهره می گیرند که، به برخی از آنها به طور اجمال اشاره میکنیم، زیرا از این تکنیکها متناسب با نوع و شدت و ضعف بیماری استفاده میشود:

1) شناخت درمانی، در این روش طی جلسات مکرر و متعدد، بینش بیمار درباره تعارض های درونی خود به کمک رواندرمانگر، تغییر می یابد.

2) رفتار درمانی، روش های متعدد و متنوعی است که،کارشناس مربوطه بیمار را به کارها و فعالیت هایی جهت کاهش سطح اضطراب و در نتیجه فکر یا عمل وسواس او وا میدارد.

3)گاهی نیز روانشناس با ایجاد ارتباط با خانواده بیمار، به کاهش ناهماهنگی های احتمالی در خانواده و تصحیح ارتباطات خانوادگی آنها می پردازد.

آشنایی با روشهای کلی درمان

برای علاج و درمان این بیماری ابتدا باید نوع آن را شناخت و روش درمانی مناسب با آن را انتخاب نمود. ما در این قسمت به برخی از روشهای کلی مبارزه با این حالت اشاره می نماییم.

- عدم پاسخ دهی

مهمترین و کلی ترین راه درمان وسواس، بی توجهی به پیام های آن و عدم پاسخ دهی عملی به آن است. این بیماری در صورتی ادامه می یابد و تشدید می شود که، به نداهای درونی آن که مبتنی بر تکرار عمل، یا دقت بی مورد و یا قضاوت غیر منطقی و افراطی نسبت به امور، پاسخ داده شود. برای مقابله با این حالت بهترین راه، بی اعتنایی به این پیامها و ترتیب اثر ندادن به آنها است. اگر مدتی این روش عملی شود، به طور قطع از شدت ابتلا به آن کاسته خواهد شد.

- تقابل به ضد

برای کسانی که از آلودگی و نجاست هراس دارند و این هراس منشا اضطراب و وسواس در آنها شده است، آلوده سازی عمدی شخص توسط خود او یا دیگران، از راههای درمان و رفع حساسیت به این امر است. اگر این روش با تکرار تحمل شود، به طور قطع موثر خواهد بود.

- فرمان ایست

در منابع علمی جدید، برای متوقف کردن افکار وسواسی، علاوه بر درمانهای دارویی و قبل از آن درمانها، از روشهای خاصی استفاده می شود که، مهمترین آنها روش توقیف فکر نام دارد. این روش بدین ترتیب است که، از بیمار خواسته می شود که به طور عمد افکار وسواسی خود را آزاد بگذارد و در این بین ناگهان درمانگر با صدای بلند و بیزار کننده ، فریاد می زند : ایست !؟! به نظر می رسد، این عمل جریان فکر وسواسی را متوقف می کند.

درمان دارویی

بیماری وسواس چون دارای ریشه های هورمونی است و با فعالیت های هورمونی بدن نیز در ارتباط است، پزشکان با تجویز داروهایی سعی می نمایند فعالیت های هورمونی بدن را متعادل سازند و از این طریق کمک می کنند تا، فرد بتواند راحت تر با این مشکل طرف شود و آن را از خویش براند.

توصیه های عملی

- اگر مبتلا به وسواس در شست و شو هستید، خود را در معرض چیزهای آلوده و نجس قرار دهید و یا به تجسّم چنین موقعیت هایی بپردازید و از انجام دادن آن کار خودداری نکنید. از فردی بخواهید خودش را در معرض این موقعیت ها یا موضوع های ذکر شده قرار دهد، بدون این که واکنش بی اختیاری، از خودش نشان دهد. سپس شما نیز همان کار را انجام دهید. این کار باعث میشود، موضوع ها یا موقعیت های اضطراب آور، کم کم اثر خود را از دست بدهند و اضطراب شما کاهش پیدا کند. در واقع ریشه و علت اصلی وسواس (اضطراب) از بین برود.

-  به خودتان تلقین کنید که وسواس یک نوع کار شیطانی است و باید هر چه زودتر دست از آن بردارم.

- به خدا توکل کنید و از او استعانت بجویید، تا هر چه زودتر بر این مشکل فایق آیید.

منبع:pezeshkin.ir