توصیه‌های خانگی کشیدگی و پیچ خوردگی اندام ها

۲۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۴

تاندون‌ها و لیگامان‌ها به عبارتی چسب نگهدارنده بدن هستند. تاندون‌ها عضلات را به استخوان‌ها و لیگامان‌ها استخوان‌ها را به یکدیگر متصل می‌کنند. در اینجا با کشیدگی عضلات آشنا می‌شوید.

توصیه‌های خانگی کشیدگی و پیچ خوردگی اندام ها

کشیدگی عضلات و پیچ خوردگی تاندون‌ها و لیگامان‌ها به طور شایع به دنبال استفاده زیاد از اندام‌ها، انجام فعالیت‌های ورزشی و یا ضربه (به ویژه به دنبال فعالیت‌های ورزشی نامرتب و گه گاه) رخ می‌دهند.

استراحت، بستن، کمپرس سرد و بالا نگه داشتن سبب تسریع در بهبود می‌شود. این آسیب‌های «بافت نرم» به آهستگی در طول 1 هفته بهبود می‌یابد.

استفاده مجدد زودهنگام از عضو آسیب دیده می‌تواند آسیب را طولانی کند.

به یاد داشته باشید به علت خشکی حاصل از بی‌تحرکی در طول شب، حرکت اندام آسیب دیده در ابتدای صبح می‌تواند دشوار باشد.

با قدری صبر این خشکی در ساعت‌های اولیه رفع می شود.

علایم ممکن کشیدگی و پیچ خوردگی اندام ها در همه سنین

درد و حساسیت در مفصل یا عضله

تورم و قرمزی مفصل یا عضله

کبودی در اطراف مفصل یا عضله

دشواری در حرکت مفصل یا عضله

کشیدگی و پیچ خوردگی اندام ها

توصیه‌های خانگی کشیدگی و پیچ خوردگی اندام ها

1- استراحت، کمپرس سرد، بستن، بالا نگه داشتن:

در طول 48 ساعت اول، عضو آسیب دیده را استراحت دهید. استفاده از آویز گردن (برای دست) یا چوب زیر بغل (در آسیب پا) می‌تواند کمک کننده باشد.

یخ برای کاهش تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌توانید از یخ، بسته‌های سرد یا حتی حبوبات یخ زده استفاده کنید تا بتوانید ناحیه آسیب دیده را به خوبی بپوشانید.

در 2 ساعت اول 20 دقیقه یخ را روی محل آسیب بگذارید و 20 دقیقه بعد بردارید. پس از آن 5 بار در روز هر بار 20 دقیقه یخ را روی محل آسیب بگذارید.

برای پیشگیری از سرمازدگی، یخ یا مواد یخ زده را درون حوله بپیچید و حوله را روی موضع قرار دهید.

از باندکشی برای بستن نواحی متورم استفاده کنید. شما می‌توانید از این باندها برای حمایت از محل آسیب ‌دیده استفاده کنید.

از فشردن بیش از حد موضع آسیب دیده با باندکشی خودداری کنید.

بالا نگه داشتن عضو آسیب دیده باعث کاهش تورم می‌شود. دست را با آویز گردنی و پا را با گذاشتن یک بالش یا متکا بالا نگه دارید.

2- پس از 48 ساعت می‌توانید هم چنان از یخ استفاده کنید یا از درمان با گرما به جای آن بهره بگیرید. از هر کدام که حس بهتری می‌دهد، استفاده کنید.

در طول 48 ساعت اول از به کار بردن گرما خودداری کنید. زیرا باعث افزایش تورم می‌شود.

به یاد داشته باشید پوست بدون پوشش را در معرض کیسه‌های آب گرم قرار ندهید.

برای پیشگیری از سوختگی کیسه آب گرم را درون حوله‌ای بپیچید.

3- پس از 48 ساعت به آرامی عضو آسیب دیده را حرکت دهید ولی از کارهایی که باعث درد شدید در موضع می‌شود، خودداری کنید.

منبع: زندگی آنلاین