چند چیستان جالب و سرگرم کننده

۰۳ مهر ۱۳۹۵

۱۰

معماهای جالب

چند چیستان جالب و سرگرم کننده

1- منظور از خروس بیوه چیست؟

2- فرق چینی و ژاپنی در چیست؟

3- آن چیست که پر و خالیش یک وزن دارد؟

4- خداوند متعال چه می خورد، چه می پوشد و چقدر توانایی دارد؟

5- از صفر تا صد چند تا 9 وجود دارد؟

6- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟

7- آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب بریزند، قرمز می شود؟

8- نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناورمی شود.

9- اون چیه که در گوش و چشم هست ولی در دهان نیست؟

10- اون چیه که هم رادیو داره وهم دریا؟


جواب معما:

1- خروس بدون حرف واو است که خرس می شود

2- چینی می شکند، اما ژاپنی نمی شکند.

3- نوار کاست و ویدئو

4- خداوند متعال غم بندگانش را می خورد، عیب آنان را می پوشد و قدرتش بی انتهاست

5- بیست تا

6- دوچرخه

7- حنا

8- شقایق

9- حرف ” ش “

10- موج

منبع: بیتوته