دیوارهای خالی را اینگونه زیبا کنید!

۲۴ شهریور ۱۳۹۵

۲۲

آشنایی با تکنیک های استنسیل

دیوارهای خالی را اینگونه زیبا کنید!

این هم اولین آموزش تکنیک استنسیل برای تزئین دیوارهای خالی (و البته کمد، کابینت و...)

آموزش تکنیک استنسیل برای تزئین دیوارهای خالی

طرح دلخواهتان را روی مقوا یا طلق کپی و داخل طرح را با کاتر یا هویه خالی کنید.

آموزش تکنیک استنسیل برای تزئین دیوارهای خالی

طرح را با چسب کاغذی روی دیوار ثابت کنید. چسب نواری باعث خراب شدن و کنده شدن رنگ زمینه می شود.

آموزش تکنیک استنسیل برای تزئین دیوارهای خالی

به وسیله غلطک یا اسفنج یا قلم مو رنگ را به دیوار منتقل کنید.

آموزش تکنیک استنسیل برای تزئین دیوارهای خالی

برای قسمت هائی که گل کامل نیاز ندارید یک نیمه الگو بسازید.

الگو را از  دیوار  جدا کنید.

نکته:

از هر نوع رنگی برای این کار می شود استفاده کرد،

رنگ های ساختمانی، اسپری، گواش، آبرنگ، رنگ اکریلیک و...

منبع: آفتاب