هوش مصنوعی گوگل به کمک اینترنت بالونی آمد

۰۶ مهر ۱۳۹۵

۹

بالون‌های شرکت گوگل که برای ارائه دسترسی به اینترنت در آسمان کشورهای فاقد دسترسی آسان به این فناوری شناورند، ‌ از هوش مصنوعی برای باقی ماندن در یک مکان استفاده می‌کنند.

هوش مصنوعی گوگل به کمک اینترنت بالونی آمد

وقتی گوگل برای اولین بار پروژه "لون" را معرفی کرد، بالون‌های اینترنت رسان این شرکت از الگوریتم استاتیک برای تغییر ارتفاع و باقی ماندن در موقعیت خود استفاده می‌کردندو به همین دلایل؛ این بالون‌ها دارای محدودیت‌هایی بودند. گوگل اکنون از فناوری هوش مصنوعی و به ویژه الگوریتم یادگیری ماشین برای تغییر رفتار بالون و نگهداشتن آن‌ها در یک موقعیت برای مدت زمان بیشتر استفاده می‌کند.

منبع: خراسان