حکم پزشک متخلف عباس کیارستمی صادر شد

۱۲ مهر ۱۳۹۵

۱۳

براساس اعلام وکیل عباس کیارستمی پزشک متخلف پرونده این کارگردان, به سه ماه محرومیت از طبابت محکوم شده است!

حکم پزشک متخلف عباس کیارستمی صادر شد

منوچهری وکیل زنده‌یاد عباس کیارستمی، جزئیات حکم این هنرمند را به خبرآنلاین، چنین اعلام کرد:

هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی به تاریخ هجدهم شهریور ماه نود و پنج جلسه هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی تهران با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است. پرونده پیوست به کلاسه 8/03214/95 تحت نظر و رسیدگی قرار دارد. هیات با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر انشاء رای می‌نماید:

رأی هیات بدوی

در خصوص کیفر خواست شماره 1395/100/131/3419مورخ 1395/5/24دادسرای نظام پزشکی تهران علیه آقای دکتر احمد میر فرزند محمد علی متخصص جراحی دایر بر تخلف صنفی و حرفه ای در درمان موضوع شکایت عادل مقدس جرهی و مانوش منوچهری به وکالت از بهمن کیارستمی بدین شرح که بیمار در تاریخ 94/12/17 با تشخیص پلیپ دیسپلاستیک کولونه سیگموئید در بیمارستان جم بستری و در سرویس جراحی آقای دکتر میر به عنوان جراح و آقای دکتر ناصری به عنوان کمک جراح قرار می گیرند، پس از چهار مرحله عمل جراحی و پس از ترخیص از بیمارستان در تاریخ 95/2/7 مجددا در تاریخ 95/2/11 در بیمارستان مذکور بستری و 95/2/13 ترخیص گردیده اند.

به دنبال عدم بهبودی جهت ادامه سیر درمانی به کشور فرانسه منتقل لکن در تاریخ 95/4/14 در پاریس فوت نموده اند، با توجه به کیفر خواست دادسرا و تحقیقات به عمل آمده از کادر درمانی، ملاحظه مدارک و سوابق بالینی متوفی، ملاحظه پرونده پزشکی کارشناسی سازمان نظام پزشکی و مدافعات غیر موجه و غیر موثر مشتکی عنه و نظریه کتبی عضو محقق و سایر قراین و امارات موجود در پرونده نظام پزشکی، تخلف صنفی و حرفه ای مشتکی عنه نامبرده به لحاظ تاخیر در اقدام به عمل جراحی مرحله دوم علیرغم وجود شواهد کلینیکی و پا را کلینیکی دال بر خونریزی بیمار که این تاخیر منتهی به بروز عوارض بعدی گردیده نیز وجود مغایرت در شرح عمل و اظهارات شفاهی پزشک معالج، عدم درج نتیجه ویزیت بیمار و سیر بیماری به طور روزانه در پرونده بالینی، ترک بیمار با وجود عوارض ایجاد شده و رفتن به مسافرت که از مصادیق قصور پزشکی تلقی می گردد محرز و مسلم بوده و با انطباق تخلف انتظامی نامبرده با ماده 3 و بند "ث" ذیل ماده 37 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی ووابسته و به استناد بند "د" ذیل تبصره 1 ماده 28 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/1/25 حکم به  محکومیت نامبرده به سه ماه محرومیت از مطب در محل ارتکاب تخلف صادر و اعلام می دارد.

رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر در هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی استان تهران است. ضمنا در خصوص شکایت دیگر شاکی علیه آقای دکتر مازیار پارسا و مدیریت بیمارستان جم آقای دکتر محسن تدین فر دائر بر قصور پزشکی مقرر است پرونده تفکیک و جهت رسیدگی و انجام تحقیقات لازم به دادسرای سازمان نظام پزشکی اعاده گردد.

عضو قضایی / سیدجواد ذبیح زاده

منبع: khabaronline.ir