روستایی که هیچ‌گونه ماشینی در آن تردد نمی کند

۱۹ مرداد ۱۳۹۵

۱۶

گاهی اوقات که از شلوغی زندگی شهری و آلودگی هوا و سروصدای اتومبیل‌ها خسته می‌شویم دلمان می‌خواهد به دامان طبیعتی بکر پناه ببریم و به چشم و ریه و روح خود یک استراحت اساسی بدهیم.

روستایی که هیچ‌گونه ماشینی در آن تردد نمی کند

بدون شک در ایران ازاین‌دست مناطق کم نیستند و می‌توان با چند ساعت رانندگی به یکی از زیباترین روستاها یا ییلاق‌ها رسید و جانی تازه کرد.

اما در اینجا قصد نداریم به روستاهای ایران بپردازیم، بلکه قرار است روستایی در هلند به نام Giethoorn را معرفی کنیم که هیچ‌گونه وسیله‌ی نقلیه‌ای در آن وجود ندارد و بنابراین، از دود و صداهای حاصل از اتومبیل‌ها هیچ خبری نیست. در این روستا همانند ونیز تمامی سفرهای شهری با قایق صورت می‌پذیرند.

در ادامه می‌توانید تصاویر این روستای رویائی را تماشا کنید.

روستایی که هیچ‌گونه ماشینی در آن تردد نمی کند
روستایی که هیچ‌گونه ماشینی در آن تردد نمی کند
روستایی که هیچ‌گونه ماشینی در آن تردد نمی کند
روستایی که هیچ‌گونه ماشینی در آن تردد نمی کند
روستایی که هیچ‌گونه ماشینی در آن تردد نمی کند
روستایی که هیچ‌گونه ماشینی در آن تردد نمی کند
روستایی که هیچ‌گونه ماشینی در آن تردد نمی کند
روستایی که هیچ‌گونه ماشینی در آن تردد نمی کند

منبع: وب‌سایت روزیاتو