جودوکار مصری با ورزشکار رژیم صهیونیستی دست نداد

۲۶ مرداد ۱۳۹۵

۱۶

کمیته بین‌المللی المپیک جودوکار مصری را به دلیل دست ندادن با ورزشکار رژیم صهیونیستی از دهکده رقابت‌ها اخراج کرد و به خانه فرستاد.

جودوکار مصری با ورزشکار رژیم صهیونیستی دست نداد

  بعد از تقابل اسلام الشهابی جودوکار مصری با رقیبش از رژیم صهیونیستی این ورزشکار که در ابتدا به نظر می‌رسید به میدان نرود، ترجیح داد تا با رقیبش دست ندهد.

در نهایت کمیته بین‌المللی المپیک درباره این جودوکار تصمیم گرفت و او را از دهکده رقابت‌ها اخراج کرد.

این اتفاق در حالی رخ داد که جو ضد صهیونیستی در بین ورزشکاران عرب نیز وجود دارد و اخیرا یک جودوکار عربستانی هم به بهانه مصدومیت حاضر به مسابقه دادن با حریف صهیونیستی نشد.

منبع: ایسنا