راهکارهایی برای ثروتمند شدن

۲۰ تیر ۱۳۹۵

۲۹

یکی از اسرار موفقشدن و ثروتمندشدن و شاخصشدن این است که بلندپرواز باشیم.

راهکارهایی برای ثروتمند شدن

بلندپروازی را بیاموزیم.   عجیب است در بسیاری از موارد میشنویم که میگویند: فلانی چقدر بلندپرواز است. یعنی با لحن منفی میگویند. در صورتی که در جوامع توسعه یافته بلند پرواز بودن یکی از ویژگیهای مثبت است. ما اگر فرزندمان بلندپرواز باشد از او ایراد میگیریم و جالب اینجاست که در قبال آن انتظار داریم که فرزندمان موفق شود، ثروتمند، پولدار، مشهورو... شود.

بیاییم اگر تا به حال بلندپرواز بودهایم و پنهان کردهایم؛ اکنون آشکارا فریاد بزنیم و بگوییم من بلندپرواز هستم و از بلندپروازبودن نمیترسم و اگر بلندپرواز نبودهایم، روحیه بلندپروازی صحیح را در خود پرورش دهیم و یاد بگیریم. چرا که تقریبا تمامی افراد ثروتمند کسانی هستند که بلندپروازانه همچون عقاب فکر میکنند و فکر میکنند که روزی آنها بیش از آن است که همچون مرغی بر زمین نوک بزنند و در بین خاک دنبال روزی خود بگردند. آنها تصورشان بر این است که ما عقابهایی هستیم که باید در آسمان پرواز کنیم و در بالاترین نقاط به دنبال روزی خود بگردیم و بعد، بهترینها را انتخاب کنیم. کسی که نمیتواند پرواز کند و اوج بگیرد نمیتواند بهترینها را به دست بیاورد. بیاییم بلندپروازی را یاد بگیریم   و با افتخار بگوییم میخواهم یک آدم بلندپرواز شوم.

ثروتآفرینی را به دیگران بیاموزیم.   یکی از راههایی که میتوانیم بهتر یاد بگیریم این است که یاد بدهیم. همواره در آموزش این مطرح است که وقتی شما چیزی را یاد میدهید خودتان را اصلاح میکنید و خودتان بهتر یاد میگیرید. در دوران مدرسه، خوب یادمان هست که معلممان برای اینکه ما قویتر شویم به ما تکلیف میداد که به فلان همکلاسی فلان درس را خوب یاد بدهیم و ما زمانی که میخواستیم به همکلاسیمان آموزش بدهیم، خودمان بهتر یاد میگرفتیم. ثروتمندان کسانی هستند که برای درآمد بیشتر و کسب ثروت بیشتر، به دیگران همواره آموزش میدهند که چگونه ثروت کسب کنند.

چرا که وقتی   خودشان مشغول یاد دادن به دیگران میشوند گاهی اوقات روی سخن را به سمت خود بر میگردانند و قبل از آن که به دیگران بگویند خودشان از خودشان میپرسند که چرا من نباید آنچه را که میگویم انجام دهم و از طرف دیگر معلمها   همیشه چیزی را که از رفتار، ادب، کردار به بچهها میگویند، خودشان انجام میدهند. چرا که نمیخواهند بچهها بگویند پس چرا خودتان انجام نمیدهید. ثروتمندان با آموزش ثروتآفرینی به دیگران احساس بزرگی میکنند. احساس بزرگی یعنی اعتماد به نفس و اعتماد به نفس یعنی عملکرد بهتر. عملکرد بهتر یعنی بهرهوری بیشتر و بهرهوری بیشتر یعنی سود بیشتر و سود بیشتر یعنی ثروت بیشتر.

هم‌سخنی با ثروتمندان.   یک اصل وجود دارد که اگر میخواهید آتش را خاموش کنید به آتش نزدیک شوید. تفاوت آتشنشانان با مردم عادی   در مقابله با آتش در این است که مردم عادی از آتش فرار میکنند. ولی آنها به آتش نزدیک میشوند   و پس از خاموششدن آتش، قهرمان، آتشنشان   است و مردم عادی برای آنها کف میزنند. بسیاری از ما ناخواسته   از افراد پولدار و ثروتمند فاصله میگیریم. چراکه   فکر میکنیم آنها با ما متفاوت هستند، آنها از ما برتر و بالاتر هستند؛ در صورتی که در واقع اینگونه نیست. در تحقیقات انجام شده بسیاری از افراد پولدار گفتهاند که مردم از ما فاصله میگیرند، مردم به دلیل حسادت، به ما   طور دیگر نگاه میکنند و مردم ما را دوست ندارند چرا که ما ثروتمندتر از آنها هستیم.

این واقعیت را برای شما روشن کنم که ثروتمندان همانند ما هستند، احساسات و عواطف آنها مثل ماست و این فقط ما هستیم که با برخوردهای واکنشی خود، آنها را نسبت به خود حساس میکنیم و با فاصله گرفتن از آنها از تجربیات‌شان محروم میشویم. به ثروتمندان نزدیک شویم؛ نه برای اینکه پول آنها را به دست بیاوریم. بلکه از طرز فکر، نوع نگاه، سبک زندگی و نحوه کارکردن‌شان یاد بگیریم. بسیاری از ثروتمندان دوست دارند که ما با آنها نشست و برخاست داشته باشیم و به آنها نزدیک شویم و دوست دارند که تجربیات خود را در اختیار ما قرار بدهند. ولی اگر گاهی اوقات میبینیم که آنها از ما فاصله میگیرند به این علت است که ما میخواهیم ثروت آنها را بگیریم. ما میخواهیم چون آنها پولدارهستند، پول آنها را بگیریم. این طرز فکر را باید از خود دور کنیم. ما باید طرز فکر و اندیشه آنها را یاد بگیریم.

به دنبال علاقه‌مان برویم.   شاید تیتر ما کمی عاشقانه باشد ولی در کسب و کار، کسی که عاشق کسب وکار است و میخواهد برای رسیدن به تکامل و تعالی و کمک به خلق ثروتمند شود، کسی که شب و روز فکرش این است که ثروتمند شود، ولی این فکر و خواسته را در درون خود کنترل میکند و به نوعی تا کنون کشته است، باید از امروز به روش دیگری عمل کند. برخیزیم و به دنبال آنچه عاشقش هستیم برویم.

ثروتمندان بیمحابا و بی‌پروا میگویند من عاشق ثروت هستم ولی اسیر و برده ثروت نیستم میگویند: عاشق پول هستم چرا که پول میتواند بسیاری از مشکلات من را حل کند. پول میتواند بسیاری از مشکلات اطرافیان من و جامعه من را حل کند، پول میتواند به من کمک کند که به جای این که نگران یک لقمه نان باشم، نگران مسایل دیگر باشم و به چیزهای کوچک فکر نکنم. آنها شجاعانه میگویند که من از کودکی مشغول کسب و کار بودم برای این‌که ثروتمند و کارفرما شوم   و به جای اینکه استخدام شوم، استخدام کنم. به جای حقوقبگیربودن، حقوقپرداز باشم. این جملات را با وزن بخوانید؛ با اقتدار بخوانید من میخواهم اینگونه باشم. من عاشق ثروت‌سازی و عاشق کسب و کار هستم و من برای اینکه به این نقطه برسم از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد.

منبع: وب سایت پنجره خلاقیت