نمونه هایی زیبا از تزیین دستمال سفره

۲۶ تیر ۱۳۹۵

۱۹

این نکات کوچک است که بیشترین تاثیر را در زیبایی می گذارد مانند تزیین دستمال سفره برای یک میز ساده، که زیبایی میز را چندین برابر می کند. به همین بهانه چند نمونه از تزیینات دستمال سفره را برای شما گردآوری کرده ایم.

نمونه هایی زیبا از تزیین دستمال سفره

دستمال سفره  یکی از ارکان اصلی تزیین میز نهارخوری و ایجاد تنوع است. این بار دستمال سفره تان را به شکل یک شمع زیبا تزیین کنید.

با دستور تصویری زیر دستمال سفره تان را به شکل یک شمع زیبا و رمانتیک تزیین کنید.

مدل هایی از جدیدترین تزیینات دستمال سفره
مدل هایی از جدیدترین تزیینات دستمال سفره
مدل هایی از جدیدترین تزیینات دستمال سفره
مدل هایی از جدیدترین تزیینات دستمال سفره
مدل هایی از جدیدترین تزیینات دستمال سفره
مدل هایی از جدیدترین تزیینات دستمال سفره
مدل هایی از جدیدترین تزیینات دستمال سفره
مدل هایی از جدیدترین تزیینات دستمال سفره

منبع: ایران بانو