چگونگی تعیین جنسیت جنین

۰۲ بهمن ۱۳۹۴

۴۸

تعیین جنسیت جنین همواره مورد علاقه والدین بوده است. روش PGD که در واقع مخفف عبارت تعیین جنسیت پیش از لانه‌گزینی است، تعیین جنسیت جنین را برای والدین تا حدودی میسر می‌کند، که در این مطلب به شرح آن می پردازیم.

چگونگی تعیین جنسیت جنین

PGD چیست و چگونه با این روش می توان تعیین جنسیت برای جنین کرد؟

در حال حاضر تنها روش مطمئن و علمی تعیین جنسیت جنین در دنیا، تکنیکی است به نام PGD که در واقع مخفف عبارت تعیین جنسیت پیش از لانه‌گزینی است. روش PGD تعیین جنسیت جنین را برای والدین تا حدودی میسر می‌کند، اما با هیچ‌یک از این روش‌ها نمی‌توان گفت موفقیت حتمی است. ایران نیز همپای جوامع پیشرفته دنیا به این تکنیک دست یافته است. هم‌اکنون PGD بیش از 4 سال است که، در ایران انجام می‌شود. اولین نوزاد تعیین جنسیت شده با روش PGD در ایران یک نوزاد پسر بود که، در سال 1385 با سلامت کامل به دنیا آمد.

چگونگی تعیین جنسیت پیش از لانه‌گزینی

در این روش با استفاده از دارو، تخمک گذاری زن را تحریک می کنند تا او چندین تخمک به وجود آورد. سپس تخمک‌ها را در محیط آزمایشگاهی با اسپرم‌های همسر ترکیب می‌کنند. با این کار چندین جنین حاصل می‌شود که با بررسی کروموزمی و تشخیص جنسیت آنها توسط متخصص ژنتیک، تنها جنینی را که جنسیت آن دلخواه زوجین است، به رحم مادر منتقل می‌کنند.

این نوع باروری آزمایشگاهی در واقع نوعیIVF ( لقاح تخم در خارج از بدن) است که، این بار نه برای درمان ناباروری، بلکه برای تعیین جنسیت جنین استفاده می‌شود. در این روش در مرحله هشت‌سلولی جنین، نیاز است که یک سلول از جنین جدا شود و مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه جداسازی یک سلول، آسیبی به آن وارد نمی‌کند، اما در صورت ایجاد مشکلی برای آن سلول، به هیچ عنوان نمی‌توان سلول دیگری از او جدا کرد.

pre-implantation-genetic-diagnosis.jpg

مشکلات روش تعیین جنسیت پیش از لانه‌گزینی

با وجود تمام پیشرفت‌هایی که برای انتخاب جنسیت جنین صورت گرفته است، نمی‌توان از حساسیت‌ها و مشکلات احتمالی شکست تکنیک PGD غافل شد. انجام عملیات تشخیص جنسیت و بررسی کروموزمی جنین کاری است که، ظرافت‌ها و حساسیت‌های خاص خود را دارد و در آن هیچ خطایی، قابل جبران نیست.

در برخی موارد، علی‌رغم تحریک تخمک‌گذاری، امکان دارد زن تنها یک تخمک تولید کند و در این صورت پس از تشکیل جنین، راهی برای انتخاب جنسیت باقی نمی‌ماند. از این گذشته، از تکنیک PGD نمی‌توان برای زوجین نابارور بهره گرفت، زیرا شانس باروری را کم می‌کند.

منبع:niniban.com