آهنگ محمد محبیان به یاد حبیب

۲۴ مرداد ۱۳۹۵

۲۵

محمد محبیان پسر حبیب آهنگی را به یاد پدرش حبیب محبیان منتشر کرده است.

آهنگ محمد محبیان به یاد حبیب

محمد محبیان پسر مرحوم حبیب آهنگی را به یاد پدرش منتشر کرد.

محمد وی در گفتگویی گفت: این آهنگ را به پدرم تقدیم کرده ام و دلیل انتشار این قطعه صرفا برخاسته از دل خودم و ارتباطیست قلبی با روح حبیب که همواره نامش در شناسنامه من درخشان خواهد ماند.

ترانه ی این آهنگ ابتدا توسط حبیب به قلم در آمد و بعد از فوت وی توسط ترانه سرای دیگری تکمیل گردید.

گفتنی است محمد محبیان چند روز پس از فوت حبیب به ایران عزیمت کرد و پس از آن جهت ادای دین به پدر تصمیم به تولید این آهنگ گرفت.

منبع: yjc.ir