داستان زخم نوشته حسین پناهی

۱۱ دی ۱۳۹۴

۸۶

مرحوم حسین پناهی یکی از هنرمندان سرشناس کشورمان بود که سالهاست به دیار باقی شتافته است . این هنرپیشه که دستی هم در حوزه قلم داشت با نوشته های زیبایش اثری ماندگار از خود به جای گذاشت تا یاد او همواره در دل ها باقی بماند ... این داستان کوتاه را بخوانید .

داستان زخم نوشته حسین پناهی

پشت چراغ قرمز

پسرکی با چشمان معصوم  و دستانی کوچک گفت :

چسب زخم نمی خواهید ؟

پنچ تا  ، صد تومن  ،

آهی کشیدم و با خود گفتم :

تمام چسب زخم هایت  را هم که بخرم ،

نه زخم های من خوب می شود نه زخم های تو ...

منبع: temenna.blogfa.com