نمونه هایی از جدیدترین مدل گیفت های کریستالی

۲۹ تیر ۱۳۹۵

۲۵

عروسی، سور، بیوگانی مراسمی سنتی یا آیینی است که طی آن آغاز یک ازدواج و زندگی مشترک یک زوج جشن گرفته می‌شود. این مراسم در کشورها و فرهنگ‌ها، ادیان و مذاهب، گروه‌های قومی و حتی طبقات اجتماعی گوناگون، به اشکال مختلفی برگزار می‌گردد.

نمونه هایی از جدیدترین مدل گیفت های کریستالی
نمونه هایی از گیفت های کریستالی+تصاویر
نمونه هایی از گیفت های کریستالی+تصاویر
نمونه هایی از گیفت های کریستالی+تصاویر
نمونه هایی از گیفت های کریستالی+تصاویر
نمونه هایی از گیفت های کریستالی+تصاویر
نمونه هایی از گیفت های کریستالی+تصاویر
نمونه هایی از گیفت های کریستالی+تصاویر
نمونه هایی از گیفت های کریستالی+تصاویر
نمونه هایی از گیفت های کریستالی+تصاویر
نمونه هایی از گیفت های کریستالی+تصاویر
نمونه هایی از گیفت های کریستالی+تصاویر

منبع: آفتاب