آموزش دوخت شلوار حاملگی

۱۷ فروردین ۱۳۹۵

۶۴

الگوی شلوار را با توجه به اندازه‌های خانم باردار رسم کنید، بدون ایجاد پنس یعنی در جلو و پشت پنس‌ها بسته نشود. در ادامه با ما همراه باشید.

آموزش دوخت شلوار حاملگی

الگوی اولیه شلوار در سایت موجود می باشد.

قسمت‌ هاشور خورده را جدا کنید.

از قسمت ( () خط چین و...) کاربن شود.

روی خط A-B دکمه دوخته با فواصل کم، روی خط C-D شلوار جا دکمه دوخته می‌شود. که در فواصل ماههای بارداری محل دکمه‌ها را تغییر دهید.

نحوه دوخت شلوار بارداری, دوخت شلوار حاملگی

منبع: iran.nab100.com